Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2018

Vừa qua, tại Bảo tàng lịch sử tỉnh Thanh Hóa, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch hội, chủ trì hội nghị; tới dự hội nghị có các đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội.

Năm 2018, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức triển khai và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn; đến nay hội có 15 chi hội trực thuộc với tổng số 225 hội viên, nổi bật là tham gia các hoạt động khoa học và nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, xuất bản 4 số tạp chí Thanh Hóa Xưa và nay. Hội đã chủ trì tổ chức 02 và tham gia 01 hội thảo cấp tỉnh; về biên soạn và xuất bản sách trong năm 2918 Hội đã chủ trì biên soạn cuốn sách “Thanh Hóa thời Lý và những dấu ấn trong dòng chảy lịch sử dân tộc (1010-2019) và còn nhiều cuốn sách lịch sử địa phong, địa chí huyện, xã vv…

Đối với nhiệm vụ tư vấn và phản biện xã hội trong năm 2018 Hội đã tham gia tích cực tham mưu có hiệu quả cho các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc chọn năm, ngày, tháng và kịch bản tổ chức lễ hội 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; tư vấn về đặt tên đường phố, tham gia tư vấn cho các huyện  về lịch sử, văn hóa cũng như tham gia các hội đồng xếp hạng di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Hội tập trung vào các ngày lế lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là tuần lễ kỷ niệm 990 năm ra đời Danh xưng Thanh Hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá lịch sử-văn hóa, đất và người xứ Thanh trong tiến trình lịch sử dân tộc; xuất bản 2-3 số tạp chí “Thanh Hóa xưa và nay”; chủ trì, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản 10-15 công trình  trong năm 2019; tổ chức tư vấn, phản biện khoa học về các công trình xuất bản, tham gia tư vấn các hội đồng xếp hạng di sản văn hóa, ngân hàng tên đường phố, tham gia việc triển khai chương trình biên soạn sách giáo khoa môn lịch sử mới, nhất là phần lịch sử địa phương; tích cực củng cố và phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu nhằm thu hút đông đảo các nhà khoa học lịch sử trong nước, trong tỉnh tham gia nghiên cứu lịch sử.

Gia Hiển