Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Vừa qua tại khách sạn Thiên ý, thành phố Thanh Hóa, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Ngọc Chính chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam; ông Lê Đình Sơn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Xây dựng, Viện quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa cùng trên 100 cán bộ, hội viên dự hội nghị tổng kết.

Đến hết năm 2018, Hội Quy hoạch phát triển đô thị có 161 hội viên, 100% hội viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên; trong đó có 04 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, 131 kiến trúc sư và kỹ sư các chuyên ngành liên quan đến nghiên cứu quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thuộc các cơ quan UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tự nguyện tham gia hoạt động hội.Trong năm qua Hội đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội để tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong tỉnh tình nguyện tham gia sinh hoạt Hội nhằm đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, tài năng để xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Trong hoạt động trong hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội đã chủ động tham gia là thành viên hội đồng, chuyên gia phản biện 16 dự án, đề án về quy hoạch như nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung, xây dựng đô thị, quy hoạch chuyên ngành phát triển vật liệu, vv…ngoài ra Hội còn tham gia phản biện 30 báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng công trình trong tỉnh; hội còn được tham vấn về chính sách quản lý và phát triển quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đây là cố gắng lớn thể hiện vị trí, vai trò của Hội trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện đề tài, dự án trong năm hội và các chi hội đã tổ chức thực hiện được trên 30 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh; nổi bật là đề tài “Nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên cho xây dựng trên địa bàn tỉnh” cùng với Liên hiệp hội tỉnh tô chức thành công  hội thảo khoa học “Xây dựng đô thi thông minh, quy hoạch, quản lý và phát triển tỉnh Thanh Hóa” vv…

Từ những kết quả hoạt động đạt được trong năm 2018, Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018, nhằm phát huy hơn nữa trong các hoạt động củng cố phát triển tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả hoạt động đạt được trong năm 2018, Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019, nhằm phát huy hơn nữa trong các hoạt động củng cố phát triển tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này Hội Quy hoạch và phát triển đô thị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động  5 năm 2013-2018; có 7 cá nhân được Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tặng bằng khen.

Xuân Dương