Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chuẩn bị tốt nội dung cho Đại hội lần thứ 6 Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa

Chiều 21/1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 6 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Đại hội, thời gian, địa điểm diễn ra Đại hội và dự thảo các báo cáo trình tại Đại hội. Theo đó, Đại hội lần thứ 6 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 2/2019. Cho đến nay, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã và đang được tích cực thực hiện, đảm bảo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Đóng góp ý kiến về chương trình Đại hội, các đại biểu cho rằng cần bố trí, sắp xếp các hoạt động hợp lý, đảm bảo thời gian. Về dự thảo báo cáo chính tại Đại hội, các đại biểu đề nghị Ban thường vụ Liên hiệp hội nghiên cứu, điều chỉnh kết cấu để đảm bảo cân đối giữa phần đánh giá kết quả và phương hướng nhiệm vụ. Các số liệu đưa ra cần chính xác, có so sánh giữa mục tiêu và kết quả, nhiệm vụ và giải pháp cần rõ ràng cụ thể. Các đại biểu cũng đề nghị cần phải xác định chủ đề của Đại hội, coi đây là phương châm hoạt động cho Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Ban thường vụ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Liên hiệp hội tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh các nội dung công việc. Đặc biệt, báo cáo chính tại Đại hội phải có sức sống, làm rõ được những bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Bố cục, kết cấu báo cáo phải hài hòa, cân đối, chỉ tiêu phải cụ thể, nên bổ sung các số liệu, dẫn chứng để tăng tính sinh động và thuyết phục, bổ sung phần đánh giá chung về tình hình đội ngũ trí thức của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gợi ý, chỉ đạo một số vấn đề cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và các công việc liên quan.

Đức Đồng - Đức Tình