Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đại hội lần thứ IV Hội Khoa học Kinh tế tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 06/01/2019, tại Thành phố Thanh Hóa, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, 5 hội bạn cùng toàn thể hội viên Hội khoa học Kinh tế về dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh có 151 hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội và 1 trung tâm tư vấn, nhiệm kỳ vừa qua Hội đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao; tổ chức nghiên cứu kịp thời các nghị quyết của Trung ương và tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội từng năm. Đã hoàn thành và báo cáo với tỉnh 15 cuộc tư vấn khoa học, trong đó điển hình là các cuộc tư vấn dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020; tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học của các sở, ban ngành của tỉnh; xuất bản, đóng góp nhiều thông tin Khoa học Kinh tế hiệu quả thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua báo báo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV. Trong đó, xác định phương hướng nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2018-2023 là củng cố xây dựng tổ chức Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận, phát huy các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, xây dựng và triển khai các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tập huấn cho hội viên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thường xuyên làm việc với sở bảo trợ để nâng cao năng lực hoạt động của Hội.

Nhân dịp này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tặng Giấy khen cho tập thể Hội Khoa học Kinh tế tỉnh và 2 cá nhân.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa IV, đồng chí Lê Thanh Hải – Phó giám đốc Sở Kế học và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 1018-2023.

Lê Xuân Dũng