Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Các ngành Sinh học, Hóa học Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 23 tháng 12 năm 2018, tại Khách sạn Thiên ý Thành phố Thanh Hóa Hội Các ngành Sinh học, Hóa học tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 25 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên, ông Vũ Văn Khoa - được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Hội Các ngành Sinh học, Hóa học Thanh Hóa là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người hoạt động trong các lĩnh vực Sinh học , hóa học. Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đã duy trì tổ chức và đảm bảo sinh hoạt định kỳ. Ban Chấp hành Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động, tuyên truyền để phát triển Hội viên và thành lập các chi hội mới đến nay đã có 16 chi hội với tổng số 211 hội viên, chủ yếu làm việc chuyên môn về lĩnh vực sinh học, hóa học trong các sở, ngành của tỉnh…. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã  khắc phục khó khăn, chủ động, tự chủ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực bám sát vào Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ và của Sở bảo trợ  hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ hội, cùng đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ trong hệ thống Liên hiệp hội Thanh Hóa, góp phần đáng kề vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, báo cáo kiểm điểm của BCH, báo cáo Dự thảo điều lệ và nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các hội viên, chi hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Các ngành Sinh học, Hóa học tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển tổ chức, tuyên truyền, phổ biến những tiến bộ khoa học, kỹ thuật về sinh học; tổ chức công tác tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực hóa học; nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong ứng dụng các tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất bia, phân bón, dược phẩm vv… xây dựng lực lượng cán bộ hội có uy tín và năng lực, tổ chức các hoạt động chuyên môn, động viên khuyến khích chi hội,  hội viên tham gia hoạt động khoa học trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò của Hội trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo về lĩnh vực sinh học, hóa học, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, chủ động đề xuất với ngành Công thương về những hoạt động hội có thể đảm nhiệm tổ chức, thực hiện, trong thời gian tới Hội cũng cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan chức năng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư vấn dịch vụ về  lĩnh vực sinh học, hóa học.

Xuân Dũng