Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đại hội hợp nhất Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 30/11/2018 tại trung tâm hội nghị 25B của tỉnh, được sự thống nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc cho phép hợp nhất Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa; hai hội tiến hành tổ chức Đại hội hợp nhất lấy tên là Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật và 120 đại biểu đại diện cho trên 500 hội viên đã về dự đông đủ. Trước đó ngày 1/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Thanh Hoá và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hoá thành Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Đại hội đã tiến hành báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, thống nhất cơ cấu số lượng Ban Chấp hành là 33 ủy viên, Ban Thường vụ là 11 ủy viên, Chủ tịch và 02 phó chủ tịch trong đó 01 phó chủ tịch kiêm tổng thư ký.

Sau Đại hội hợp nhất, Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2018- 2023 tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội với các nhiệm vụ trọng tâm như: tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân có tâm huyết và nhiệt tình hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật về lâm nghiệp cho cộng đồng, đồng bào dân tộc miền núi, phục vụ cho phát triển lâm- nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ban Chấp hành Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã họp phiên thứ nhất bầu ông Trần Tất Tiến giữ chức Chủ tịch Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023

Xuân Dũng