Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Mỏ địa chất tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 4 tháng 11 năm 2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Hội Mỏ địa chất Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Mỏ địa chất khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên, ông Nguyễn Xuân Huề - được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Hội Mỏ địa chất Thanh Hóa là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người hoạt động trong các lĩnh vực mỏ, địa chất. Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đã duy trì tổ chức và đảm bảo sinh hoạt định kỳ. Ban Chấp hành Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động, tuyên truyền để phát triển Hội viên và thành lập các chi hội mới đến nay đã có 06 chi hội với tổng số 184 hội viên, chủ yếu làm việc trong các cơ quan Sở Tài nguyên Môi trường, đoàn Mỏ địa chất vv…. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã  khắc phục khó khăn, chủ động, tự chủ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực bám sát vào Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ và của Sở bảo trợ  hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ hội, cùng đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ trong hệ thống Liên hiệp hội Thanh Hóa, góp phần đáng kề vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, báo cáo kiểm điểm của BCH, báo cáo Dự thảo điều lệ và nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các hội viên, chi hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Mỏ địa chất tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển tổ chức, tuyên truyền, phổ biến về mỏ địa chất, tài nguyên khoáng sản; tổ chức công tác tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực mỏ địa chất; nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong khai thác mỏ, tài nguyên khoáng sản, xây dựng lực lượng cán bộ hội có uy tín và năng lực, tổ chức các hoạt động chuyên môn, động viên khuyến khích chi hội,  hội viên tham gia hoạt động khoa học trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Tổng hội địa chất Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp hội Thanh Hóa nhấn mạnh  vai trò của Hội trong việc tư vấn, phản biện  về mỏ, địa chất và khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản là rất quan trọng, hội cần quan tâm, chủ động đề xuất với ngành, trong thời gian tới Hội cũng cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan chức năng để sớm tiếp nhận, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực mỏ, địa chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư vấn dịch vụ về  Mỏ địa chất và môi trường.

Xuân Dũng