Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc

Từ ngày 23-25/8/2018, tại Thành phố. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. GS-TS Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và TS Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và gần 200 đại biểu đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị giao ban ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Đặc biệt hội nghị nêu bật nhiệm vụ được các Liên hiệp hội tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, nhất là các nội dung được nêu tại hội nghị giao ban toàn quốc năm 2017 tại thành phố Hải Phòng. Tổng hợp báo cáo cũng nêu bật thời gian qua, Liên hiệp hội các địa phương đã chủ trì, phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện có chất lượng nhiều đề tài, dự án cấp bộ, cấp tỉnh và các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, làm tốt công tác tôn vinh trí thức, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên như: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay; những hạn chế xung quanh về việc tổ chức các Cuộc thi, Hội thi, giải thưởng ở một số địa phương, việc sáp nhập cuộc thi của hội với hội thi của ngành giáo dục vv…; vấn đề xác định vị thế của tổ chức liên hiệp hội trong thời đại công nghiệp; việc hỗ trơ kinh phí cho các hoạt động của hội địa phương, đặc biệt là trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0.

Hội nghị được lắng nghe bà Dương Thị Nga- Phó trưởng ban hợp tác quốc tế trình bày về việc kế hoạch xây dựng mạng lưới môi trường và biến đổi khí hậu; Liên hiệp hội Việt Nam với trách nhiệm là cầu nối của các tổ chức khoa học và công nghệ, đại diện cho hơn ba triệu trí thức làm việc hầu hết trong các lĩnh vực khoa học của xã hội có nhiệm vụ nâng cao năng lực và sự gắn kết giữa các thành viên mạng lưới tham gia, đóng góp hiệu quả cho công cuộc bản vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Đối với hoạt động Hội thảo "Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”. với 9 tham luận các đại biểu đã tập trung thảo luận về chuyên đề hội thảo và đóng góp nhiều nội dung đối với dự thảo Đề án tổ chức bộ máy do Liên hiệp Hội Viêt Nam xây dựng. Trong khuôn khổ tập huấn nâng cao năng lực công tác thi đua, khen thưởng. các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Khắc Hà – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ban, ngành Trung ương (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) trình bày những vấn đề cơ bản của công tác thi đua, khen thưởng và nội dung Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp đó TS. Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam trình bày tóm tắt một số nội dung chính dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Liên hiệp hội Việt Nam thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng số 681/QĐ/LHH ngày 11/11/2011; trong đó dự kiến chia làm 12 Cụm thi đua của Liên hiệp Hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gồm 9 Cụm có 5 tỉnh và 3 Cụm có 6 tỉnh), cđối với Hội ngành toàn quốc được chia làm 17 Khối thi đua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS. TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá Hội giao ban toàn quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm nay đã hoàn thành 3 nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo, đánh giá, thảo luận về tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội các địa phương từ sau Hội nghị giao ban toàn quốc năm 2017; thảo luận, đóng góp nhiều nội dung cho Đề án tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Viêt Nam và triển khai những nội dung mới của công tác thi đua, khen thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp đó toàn thể đại biểu của 63 tỉnh, thành phố đi tham quan du lịch sông nước của tỉnh Tiền Giang.

Lê Xuân Dũng