Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đồng chí Nguyễn Văn Phát Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh.

Ngày 16/8/2018, Tại cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Đồng chí Nguyễn Văn Phát Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 của Liên hiệp hội.

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2018 – 2023; kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018; bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết – Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ được tổ chức trong tháng 12 năm 2018.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp hội đồng chí Lê Đình Sơn- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội báo cáo công tác chuẩn bị đề cương nội dung văn kiện, nhân sự và chương trình Đại hội cơ bản đảm bảo đúng Điều lệ Liên hiệp Hội, sự lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát đánh giá cao những hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 và cơ quan Thường trực. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý: Trong báo cáo của Ban Chấp hành khóa VI tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cần chú ý đến việc đánh giá đúng thực trạng các nội dung đã thực hiện được trong nhiệm kỳ, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; Trong phương hướng nhiệm kỳ tới, cần tập trung vào khâu đột phá, tích cực phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Xuân Dũng