Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Khoa học Lâm nghiệp Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 078/2018, tại Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là Đại hội lần thứ III của Hội khoa học Lâm nghiệp và cũng là Đại hội tiến tới sáp nhập hai hội ngành Lâm nghiệp; tới dự có Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, và toàn thể Ban Chấp hành, chi hội trưởng các chi hội trực thuộc hội đã đến dự.

Trải qua hơn 18 năm hoạt động đến nay Hội khoa học Lâm nghiệp Thanh Hóa đã có 400 hội viên, sinh hoạt tại 25 Chi hội trực thuộc, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, Hội khoa học Lâm nghiệp Thanh Hóa đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, hội đã động viên được hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào công cuộc quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội và đã được triển khai nghiêm túc, phát huy hiệu quả. Hội cùng với Chi hội và hội viên đã tham gia phản biện xã hội nhiều đề án, chương trình trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Bên cạnh đó. Hội cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiều đề tài, chương trình, dự án góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Hội đã thực hiện được 30 đề tài, dự án, trong đó có 03 dự án cấp bộ; ngoài ra hội tham gia tập huấn về xây dựng chứng chỉ rừng do dự án Rừng và đồng bằng tổ chức  Nội dung tập huấn chủ yếu là giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng, suy thoái rừng, tăng cường bảo tồn và phát triển các bon rừng, quản lý rừng bền vững, nâng cao năng lực thực thi pháp luật quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cho cộng đồng dân cư, hướng dẫn trồng keo lấy gỗ xẻ phù hợp với địa phương để hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường…

Tại Đại hội, các đại biểu hội khoa học Lâm nghiệp Thanh Hóa đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3013-2018 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội cũng đã Nghị quyết về việc sáp nhập giữa Câu lạc bộ và Hội Khoa học Lâm nghiệp với 100% đại biểu tán thành, Đại hội giao Thường trực xây dựng Đề án sáp nhập, bầu ban lãnh đạo lâm thời, đổi tên mới là Hội Lâm nghiệp Thanh Hóa.

Xuân Dũng