Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của trại giam Thanh Phong

Ngày 26/6/2018, tại Trại giam Thanh Phong, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của Trại giam Thanh Phong.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới quan trọng, được nhiều người quan tâm của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Về bản chất, tha tù trước thời hạn có điều kiện là cho phép người đang chấp hành hình phạt tù tích cực cải tạo, có đủ điều kiện theo quy định được sớm trở về với gia đình, cộng đồng để tiếp tục cải tạo trong môi trường xã hội bình thường với sự giúp đỡ, giám sát của gia đình, xã hội và chính quyền địa phương và họ phải tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định. Nếu vi phạm các nghĩa vụ đến một mức độ nào đó thì Tòa án sẽ hủy bỏ việc tha tù trước thời hạn và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Đây là một chính sách hình sự mới hết sức nhân đạo nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc giáo dục, cải tạo người phạm tội trong môi trường xã hội, “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội” được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Biện pháp này cũng khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, các đoàn thể xã hội trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia giám sát, giáo dục, cải tạo người được tha tù trước thời hạn, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thi hành án, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước liên quan đến việc quản lý, giám sát, chế độ ăn ở, sinh hoạt, học tập của phạm nhân. Với việc áp dụng chế định này, hàng năm sẽ có một số lượng lớn phạm nhân được trả tự do, giúp giảm bớt tình trạng quá tải trong các cơ sở giam giữ hiện nay, qua đó cải thiện các điều kiện sinh hoạt cho người đang chấp hành án phạt tù.

Lớp học tái hòa nhập cộng đồng của Trại giam Thanh Phong lần này có 40 phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện lần đầu theo quy định tại các Điều 66 và 106 của Bộ luật Hình sự tham dự. Các phạm nhân đã được Tiến sĩ Dương Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phổ biến, giới thiệu các quy định của pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ của phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi được ra trại tại địa phương (gọi là thời gian thử thách), điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách; trình tự, thủ tục để được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Lý lịch tư pháp; đối thoại, tư vấn, giải đáp những vấn đề về pháp luật mà phạm nhân quan tâm khi tái hòa nhập cộng đồng trong các lĩnh vực hôn nhân, gia đình, thừa kế, phân chia tài sản, quyền nuôi con khi ly hôn, vay vốn, học nghề, tạo việc làm..., giúp họ nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và ý tôn trọng, chấp hành pháp luật; khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống khi ra tù; xóa bỏ những mặc cảm, tự ti, kỳ thị của bản thân, gia đình và xã hội, nhanh chóng tìm kiếm việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật./.

                                             HÀ SĨ THẮNG

                                                (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)