Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Các ngành Sinh học-Hóa học tỉnh Thanh Hóa sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và bàn công tác Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 21 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Thiên ý Thành phố Thanh Hóa, Hội Các ngành Sinh học - Hóa học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và bàn kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2018 -2023. Tham dự có đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội.

Về công tác tổ chức phát triển hội viên, trong 6 tháng đầu năm 2018 Hội Các ngành Sinh học, Hóa học đã luôn ý thức việc phát triển hội viên, đến nay hội có tổng số 215 hội viên đang sinh hoạt tại các sở, ngành công ty và trung tâm nghiên cứu trực thuộc hội trong 6 tháng đầu năm hội đã triển khai nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó có công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội cũng như tích cực phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đối với hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn phản biện, Hội và các chi hội đã tích cực tổ chức và tham gia thực hiện một số hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, hội đồng đánh giá chất lượng môi trường, hội đồng về đề án cải tạo phục hồi môi trường vv…Hội luôn chủ động tham gia là thành viên hội đồng; ngoài ra hội còn phối hợp với các đơn vị tìm kiếm nguồn khoáng sản  giàu K20, mùn hữu cơ, phụ gia­ có khả năng phối liệu trong sản xuất phân bón vô cơ cho các nhà máy sản xuất phân bón.

Về hoạt động Chính trị - Xã hội, Đào tạo, Phổ biến kiến thức, Hội đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội để tập hợp, đoàn kết những người làm công tác sinh học, hóa học trong tỉnh tình nguyện tham gia sinh hoạt Hội nhằm đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, tài năng để xây dựng tỉnh nhà phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2018 được sự hỗ trợ của Liên hiệp hội tỉnh, Hội đã tổ chức các cuộc hội thảo và các lớp tập huấn về công nghệ sinh học trồng nấm trên cơ chất rơn rạ cho gần 70 nông dân xã Hoằng Đức huyện Hoằng Hóa, Hội cử cán bộ tham gia viết tin bài cho bản tin nội bộ của Liên hiệp hội và phát hành bản tin nội bộ trong các chi hội thuộc Hội.

Về công tác Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành hội các ngành Sinh học, Hóa học đã thống nhất Nghị quyết về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội, Ban Chấp hành cũng đã thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban để tập trung chuẩn bị các văn kiện, nhân sự cho đại hội. Dự kiến đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội sẽ diễn ra vào Quý III/2018.

                                                                                                         Lê Xuân Dũng