Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Tập huấn kỹ thuật trồng nấm cho nông dân xã Hoằng Đức huyện Hoằng Hóa

Ngày 21/7/2018, Hội Các ngành Sinh học, Hóa học Thanh Hóa phối hợp với xã Hoằng Đức huyện Hoằng Hóa  tổ chức lớp tập huấn đào tạo nghề trồng nấm ăn cho gần 70 hộ nông dân trên địa bàn xã, lớp tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ thực hiện Chương trình công tác số 876/CTr-LHH ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) về tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn khoa học kỹ thuật, truyền thông và phổ biến kiến thức cho cộng đồng và hội thành viên.

Lớp tập huấn được các chuyên gia của Trung tâm nuôi cấy mô thực vật giới thiệu về kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại nấm; hướng dẫn cách xây dựng nhà trồng nấm, giàn trồng nấm; kỹ năng trồng và chăm sóc nấm; cách thức ủ nguyên liệu; cách chọn meo giống tốt để nấm trồng đạt hiệu quả... Tại lớp tập huấn này, các học viên còn được phát tài liệu kỹ thuật, xem trình chiếu những hình ảnh video clip giới thiệu các mô hình trồng nấm cho thu nhập cao; đồng thời được trao đổi và giải đáp những thắc mắc về kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm trên cơ chất rơm, rạ. Kinh phí tập huấn được sử dụng từ nguồn truyền thông và phổ biến kiến thức từ Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa. Lớp tập huấn này nhằm giúp bà con tận dụng rơm rạ sẵn có tại địa phương để sản xuất nấm, đây là cơ sở để xã Hoằng Đức huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh phát triển thêm nghề mới là sản xuất nấm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân.


Xuân Minh