Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 17/7/2018, Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng toàn thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn viên chức tỉnh khóa III; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Viên chức tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ đã xây dựng chương trình công tác, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được các cấp công đoàn quan tâm. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp trong việc triển khai thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu hành chính, đã tiết kiệm và tạo nguồn, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần cải thiện tinh thần vật chất cho cán bộ, đoàn viên như: Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao quà cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 -1.000.000 đồng, thăm hỏi, tặng quà cho 19 gia đình CBCCVC có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất quà trị giá 500.000đ. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh và thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng; các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, lao động được tổ chức sâu rộng ở các cấp công đoàn. Hoạt động nữ công, hoạt động ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Lê Khắc Bình- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị thời gian tới Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các tổ chức công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII,  phối hợp với chuyên môn thực hiện cải cách hành chính trong cán bộ công chức, viên chức, vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức có hiệu quả các phong tròa thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, ‘Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… găn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Xuân Lê