Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Dân tộc học và Nhân học sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 17/6/2018, tại ban Dân tộc và miền núi, Hội Dân tộc học và Nhân học tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, từ sau đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công 6 tháng cuối năm 2018. Về dự Hội nghị có ông Lương văn Tưởng, Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa cùng toàn thể ủy viên Ban Chấp hành Hội Dân tộc học và Nhân học nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị đã nghe ông Phạm Quang Thẩm, Phó chủ tịch Hội Dân tộc tỉnh thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội từ sau Đại hội và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu những kết quả  về mặt công tác tổ chức, phát triển hội viên, Hội đã tạo điều kiện thành lập thêm Hội Dân tộc học và Nhân học huyện Quan Sơn, Chi hội Dân tộc học và Nhân học huyện Bá Thước và Chi hội Dân tộc học và Nhân học huyện Ngọc Lặc trực thuộc Hội nâng tổng số lên 200 hội viên; trong đó có 08 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 165 đại học và 10 nghệ nhân, trong đó có 02 nghệ nhân ưu tú.

Về hoạt động chuyên môn từ sau Đại hội nhiệm kỳ Hội đã phối hợp với các nghệ nhân dân tộc Dao, hoàn thành việc sưu tầm và xây dựng Bộ chữ Nôm Dao Thanh Hóa (1.140 chữ), được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh thẩm định và được Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã có Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 phê chuẩn Bộ chữ Nôm Dao Thanh Hóa. Đây là Bộ chữ Nôm Dao đầu tiên của cả nước để dạy cho dân tộc Dao trong tỉnh. Bộ chữ đã được đưa vào dạy và học trong cộng đồng người Dao mạng lại hiệu quả thiết thực, nhằm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. trong năm qua Hội đã chủ trì xây dựng 02 Đề án cấp tỉnh là: Đề án “Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020”. Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4734/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 và từ năm 2017 đã được UBND tỉnh giao vốn thực hiện; Đề án “Xây dựng Từ điển Thái – Việt Thanh Hóa” và năm 2017 đã được xuất bản phục công tác nghiên cứu, học chữ Thái, tiếng Thái; tham gia các hoạt đông tư vấn phản biện và giám định xã hội về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Hội tập trung phát triển đội ngũ hội viên, quan tâm kết nạp hội viên có năng lực, trình độ nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, có tỷ lệ tương ứng về cơ cấu dân tộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; phát triển chi hội ở các Sở, ban, ngành, đơn vị có nhiều hội viên, các huyện miền núi; thực hiện một số đề tài nghiên cứu cơ bản, kết hợp nghiên cứu ứng dụng về dân tộc học và nhân học góp phần làm sáng tỏ những đặc điểm kinh tế, văn hoá - xã hội ở các dân tộc, các vùng miền, nhằm bảo tồn, làm giầu và phát huy các giá trị văn hoá, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc; thực hiện tốt các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số ở Thanh Hoá; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án kinh tế - xã hội liên quan đến dân tộc học, nhân học và dân tộc miền núi Thanh Hoá; thực hiện đúc Cao đỉnh nhân dịp Kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa (1029 – 2019) theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao; tiếp tục thực hiện tốt việc dạy và học chữ Thái, chữ Nôm Dao, văn hóa dân tộc để giữ gìn và bảo tồn văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Gia Hiển