Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

Ngày 30/3/2018 tại thành phố Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng chủ đè chuyên về công tác Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hội thành viên và Giám đốc các Trung tâm trực thuộc.

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đồng ý chủ trương Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công văn số 714-CV/TU ngày 27/12/2017 và Công văn số 175/UBND-NN ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp hội đã triển khai các hoạt động trình Ban Chấp hành mở rộng.

Thường trực Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành chuyên về công tác Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; hội nghị được nghe thống báo kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong Quý 1/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm triển khai Kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2023, sự chỉ đạo của Đảng đoàn và kết luận của Ban Thường vụ Liên hiệp hội về công tác Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã tập trung thảo luận các nội dung và thống nhất Nghị quyết về kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ, trong đó thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, vào khoảng từ ngày 15-20/12/2018, về nhân sự các thành viên Ban Tổ chức đại hội và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội Ban Thường vụ đã đề xuất được những người tâm huyết, có trách nhiệm cao để đảm nhiệm nhiệm vụ được giao, số lượng đại biểu, khách mời tham dự đại hội là 350 đại biểu, về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ thống nhất quyết định.

Nhân dịp này Liên hiệp hội Phát động phong trào thi đua trong hệ thống Liên hiệp hội tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, lập thành tích chào mừng Đại hội Liên hiệp hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; lồng ghép các chương trình thi đua yêu nước của Liên hiệp hội Việt Nam, của tỉnh cùng với thi đua lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành và của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, tư vấn, phản biện xã hội, truyền thông phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước năm 2018.

Lê Xuân Dũng