Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Đại hội chi hội Luật gia sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 29/3/2018, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp.

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp được thành lập từ năm 2003, là một trong những Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa được thành lập sớm nhất. Chi hội có 81 hội viên công tác tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. Hội viên của Chi hội đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó nhiều người có trình độ thạc sỹ, có kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn và thực tiễn công tác.

Từ khi thành lập đến nay, Chi hội đã tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ tổ chức, vận động, đoàn kết hội viên và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lýt, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các hội viên của Chi hội đã tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức hội nghị, phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật, tham gia phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa tuyên truyền nhiều nội dung pháp luật mới liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân và phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tham gia xây dựng văn bản pháp luật, phối hợp giải quyết các vụ việc pháp luật cụ thể của địa phương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh donnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao nhận thức, tháo gỡ vướng mắc về pháp luật, giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Chi hội cần tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: Làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ và tài năng của hội viên tham gia các hoạt động hội; động viên hội viên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghĩa vụ công dân; nhiệm vụ chuyên môn của ngành và cơ quan, kết hợp với việc tổ chức các hoạt động của Chi hội Luật gia theo chức năng, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật, các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, nhất là trợ giúp pháp lý lưu động; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tư pháp khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 5 Ủy viên. Đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp./.

                                                                                              HÀ SĨ THẮNG

                                                                                         (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)