Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Các ngành Sinh học, Hóa học tổng kết hoạt động năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18 tháng 03 năm 2018, tại khách sạn Thiên ý, Hội Các ngành Sinh học, Hóa học Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Thường trực Liên hiệp hội khoa học tỉnh cùng các đồng chí ủy viên ban Chấp hành Hội.

Về công tác tổ chức phát triển hội viên, năm 2017 Hội Các ngành Sinh học, Hóa học đã luôn ý thức việc phát triển hội viên, đến nay hội 6 chi hội với 215 hội viên đang sinh hoạt tại các sở, ngành công ty, trung tâm nghiên cứu vv.., trong năm hội kết nạp mới và bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành; hội cũng miễn nhiệm 5 uỷ viên Ban chấp hành do chuyển nơi sinh sống và sức khỏe.

Năm 2017 Hội và các chi hội đã tổ chức và tham gia thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong tổ chức và tham gia Hội luôn chủ động tham gia là thành viên hội đồng, chuyên gia phản biện các dự án; Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư; Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa; ngoài ra hội còn tham gia tư vấn bằng các ý kiến trực tiếp tại các đồng tư vấn, các báo cáo và ý kiến đã được các sở, ngành và hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao.

Về hoạt động Chính trị - Xã hội, Đào tạo, Phổ biến kiến thức, trong năm qua Hội đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội để tập hợp, đoàn kết những người làm công tác sinh học, hóa học trong tỉnh tình nguyện tham gia sinh hoạt Hội nhằm đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, tài năng để xây dựng tỉnh nhà phát triển. Hàng năm đã tổ chức các cuộc hội thảo và các lớp tập huấn về công nghệ sinh học trồng nấm tham gia viết tin bài cho bản tin nội bộ của Liên hiệp hội và phát hành bản tin nội bộ trong các chi hội

Từ những kết quả hoạt động đạt được trong năm 2017, Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội, ngay từ đầu năm hội đã tập trung chuẩn bị các văn kiện, nhân sự cho đại hội; đồng thời hội vẫn tiếp tục phát huy hơn nữa trong các hoạt động củng cố phát triển tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện về sinh học và hóa học trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Hội Các ngành Sinh học, Hóa học đã được Liên hiệp hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân, Liên hiệp hội tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Lê Xuân Dũng