Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Ngày 21/01/2018, tại nhà hàng Hoàng Lan, thành phố Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm  2017,  triển  khai nhiệm vụ 2018. dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, cùng toàn thể Ban Giám đốc và cán bộ Trung  tâm.

Năm 2017, là năm Trung tâm kiện toàn lại ban lãnh đạo ông Lê Ngọc Sáng – Phó Giám đốc Trung tâm được Liên hiệp hội có Quyết định số 760/QĐ-LHH ngày 01/6/2017 về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm, trong 6 tháng qua Trung tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ và kế hoạch công tác của Trung tâm. Đến nay Trung tâm có 21 cán bộ, nhân viên, trong đó có: 2 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ, 14 đại học.

Về hoạt động chuyên môn năm 2017 Trung tâm đề xuất 01 nhiệm vụ khoa học đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm myx3 &monm  xử lí  nước ô nhiễm trên các hồ và bãi rác thảichưa được Bộ KH&CN phê duyệt và thực hiện 03 dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở  như: Bảo vệ thành công đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất cao Lan kim tuyến (Anoetochilus seatasus Blume) làm nguyên liệu tạo chế phẩm điều trị bệnh ở người"; Khởi thảo hồ sơ tham gia dự án vốn ADB “ Đào tạo và tăng cường năng lực cho người lao động phát triễn hệ thống tưới tiêu ở bên bờ nam sông Mã, bắc sông Chu”; Bảo vệ thành công đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu phân lập và giải trình tự gen ITS1 và ITS2 cây Lan kim tuyến (Anoetochilus seatasus Blume) tại Thanh Hóa". Về công tác Dịch thuật Trung tâm phối hợp với các văn phòng công chứng Hậu Lộc, Thuận Thiên, Tĩnh gia, Cẩm Thủy... duy trì thực hiện các chuyên ngành tiếng Anh, Nga, Nhật, Trung, Đức, Thái, Lào...theo yêu cầu của khách hàng.

Đối với công tác thông tin truyền thông trong năm qua, Trung tâm duy trì thông tin trên  trang web để giới thiệu thông tin hoạt động của Trung tâm, thành tựu  KHCN  và  tiêu  thụ  sản  phẩm yến sào cho người lao động tại địa phương, duy trì hoạt động trang web của Trung tâm, ngoài ra cán bộ trung tâm còn tham gia viết tin, bài, thơ đăng trên báo Văn hóa thông tin và Văn nghệ Xứ Thanh, NXB Hội Nhà văn vv…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp hội, tập trung vào các hoạt động xây dựng và phát triển tổ chức, thông tin tuyên truyền, KHCN và Dịch thuật. Trong đó sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo khoa học, thực hiện việc chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, quảng bá chức năng và uy tín dịch thuật của Trung tâm. Tổ chức tốt dịch tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan và cá nhân có nhu cầu tất cả các ngôn ngữ pháp luật cho phép, những ngôn ngữ không có người dịch liên kết với Trung tâm dịch thuật Hà Nội. Đẩy mạnh công tác liên kết với các Văn phòng công chứng ở các huyện thị dịch hồ sơ cho người đi làm việc ở nước ngoài. Đăng ký thi đua hoàn thành xuấ sắc nhiệm vụ với Liên hiệp hội

Lê Xuân Dũng