Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Xây dựng Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường lớn Hội Xây dựng Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan, các hội bạn cùng 120 hội viên tham dự Đại Hội.

Trải qua hơn 15 năm hoạt động đến nay Hội Xây dựng Thanh Hóa đã có 120 hội viên chủ yếu là cán bộ công chức, viên chức của Sở Xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, Hội Xây dựng Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động, đóng góp cùng với Sở Xây dựng vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành, hiệp hội liên quan tổ chức Hội đồng thi tuyển kiến trúc một số công trình, phản biện góp phần tham mưu cho UBND tỉnh trong lựa chọn nhà thầu, thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh. Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong ngành xây dựng của tỉnh. Các hội viên của hội đã trực tiếp tham gia các hoạt động về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng có thế mạnh của tỉnh và cả nước như: Xi măng, gạch, đá xây dựng… Thông qua hoạt động hội, nhiều doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh đã lớn mạnh về quy mô sản xuất và năng lực, có khả năng cạnh tranh tham dự đấu thầu và thi công các gói thầu có quy mô lớn, công nghệ phức tạp như công trình cao tầng, công trình kết cấu hạ tầng giao thông... Nhiều hội viên trực tiếp tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội một số lĩnh vực, tham gia các hoạt động khoa học và nghiên cứu, ứng dụng khoa học về công tác xây dựng.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh  biểu dương và ghi nhận đóng góp của ngành xây dựng nói chung, Hội Xây dựng Thanh Hoá nói riêng với sự phát triển của tỉnh. Trong những năm tới với mục tiêu và yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng tỉnh nhà, đồng chí đề nghị:  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Hội cần xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của mình đối với ngành xây dựng của tỉnh, trọng tâm là tập hợp, đoàn kết đội ngũ những nười làn xây dựng trong tỉnh, tham gia góp ý, phản biện, giám sát cộng đồng về hệ thống cơ chế, chính sách, quy định về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng, đảm bảo minh bạch, công bằng, cạnh tranh, bình đẳng trong các hoạt động xây dựng, khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Cùng với đó, Hội cần chủ động tổ chức cho hội viên nghiên cứu, đề xuất các đề tài hoặc tham gia trực tiếp hoặc góp ý kiến vào các đề tài khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và xây dựng, các đồ án, đề án, chương trình phát triển các lĩnh vực trong ngành xây dựng; Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hội thảo, hợp tác, tham quan, học tập, hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị, trong thời gian sớm nhất, Hội tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng triển khai có hiệu quả đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành Hội Xây dựng Thanh Hóa khóa IV gồm 15 thành viên; đồng chí Lê Ngọc Thanh được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Xây dựng nhiệm kỳ 2017– 2022.

 Lê Xuân Dũng