Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Xây dựng tổ chức Hội thảo “Mô hình thông tin công trình (BIM) trong trong hoạt động xây dựng và quản lý, vận hành công trình”

Sáng ngày 17/01/2018, tại Sở Xây dựng Thanh Hóa Hội Xây dựng Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Tin học Xây dựng Việt Nam, Viện quy hoạch Kiến trúc tổ chức Hội thảo chuyên đề Mô hình thông tin công trình (BIM) trong trong hoạt động xây dựng và quản lý, vận hành công trình đến dự và chỉ đạo Hội thảo có ông Lê Anh Tuấn Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 100 cán bộ, hội viên tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã giới thiệu một cách tổng quan về công nghệ BIM, xu thế công nghệ trên thế giới, các phần mềm phục vụ việc quy hoạch, thiết kế công trình và nhu cầu thực tế tại thị trường xây dựng và giao thông vận tải Việt Nam. Ông Võ Thanh Tùng mong muốn có thể hợp tác với các Hội Xây dựng, quy hoạch, kiến trúc để tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng công nghệ BIM và áp dụng vào thực tiễn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp thiết thực để đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cũng bộc lộ nhiều bất cập trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, sự xung đột giữa các hạng mục trong quá trình thi công. Để khắc phục những hạn chế trên, Sở Xây dựng - Viện Quy hoạch kiến trúc - Hội Xây dựng đã phối hợp tổ chức hội thảo “Mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đánh giá cao Sở Xây dựng và các đơn vị trong tỉnh đã phối hợp với Hội Tin học xây dựng Việt Nam kịp thời tổ chức hội thảo về mô hình thông tin công trình BIM. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hàng năm, đầu tư cho xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Để nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư theo suốt vòng đời của dự án từ giai đoạn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư cho đến khi đưa vào khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì thì việc ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có việc ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM là việc làm vô cùng cần thiết. Vì vậy, Hội thảo cần làm rõ cách thức triển khai trong thực tế để phục vụ các hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, góp phần đổi mới công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cũng như thi công và khai thác sử dụng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vấn đề liên quan giữa BIM và xây dựng thành phố thông minh mà tỉnh Thanh Hoá đang có chủ trương nghiên cứu và triển khai.

Lê  Xuân Dũng