Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Khoa học Lịch sử tổng kết hoạt động năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 13 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Hội Khoa học Lịch sử, Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa  tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh cung toàn thể Ban Chấp hành Hội khoa học Lịch sử.

Năm 2017 Hội Khoa học Lịch sử đã không ngừng phát triển, đến nay hội đã có 15 chi hội với tổng số hội viên lên 225 hội viên, năm 2017 hội kết nạp mới 10 Hội viên,  hoạt động của các chi hội ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả các, số hội viên đạt học vị Thạc sỹ, tiến sĩ, được phong hàm phó giáo sư, giáo sư ngày một nhiều hơn. Cuối năm 2017 Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022, sau Đại hội Ban Thường vụ đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác cho nhiệm kỳ.

Về hoạt động sử học, năm 2017 Hội đã tổ chức và phối hợp thực hiện và tham nhiều hội thảo khoa học như: nhân vật Phan Tây Nhạc trên đất Thanh Hóa; Thành nhà Hồ với Du lịch; nghiên cứu giảng dạy về chủ đề Di sản văn hóa xứ Thanh trong bối cảnh hiện nay; Danh xưng Thanh Hóa  vv…, ngoài ra hội viên và các chi hội còn biên soạn 15 cuốn lịch sử địa phương, địa chí huyện, lịch sử Đảng bộ huyện, xã cùng nhiều nghiên cứu về danh nhân, về di sản văn hóa.

Trong hoạt động trong hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội đã chủ động tham gia là thành viên hội đồng, chuyên gia phản biện các dự án; Đề án Ngân hàng dữ liệu đặt tên phố, đường ở các đô thị trong tỉnh; Hội đồng tư vấn khảo cổ học; Hội đồng xếp hạng xét duyệt di tích; Hội đồng xét chọn danh hiệu nghệ nhân dân gian và nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các chi hội cũng đã tham gia tư vấn, nhiều đề tài, dự án và đề xuất xếp hạng nhiều di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Về hoạt động truyền thông, Đào tạo, Phổ biến kiến thức, trong năm qua Hội đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội để tập hợp, đoàn kết những người làm công tác sử học trong tỉnh tình nguyện tham gia sinh hoạt.Trong năm Hội đã xuất bản được 3 số Thanh Hóa xưa và nay với các chủ đề về danh nhân, chào mừng Kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám và ngày Quốc khánh 2/9 và số đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội khoa học Lịch sử lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022.

Từ những kết quả hoạt động đạt được trong năm 2017, Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018, với các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy hơn nữa trong các hoạt động củng cố phát triển tổ chức, thành lập Quỹ sử học Lê Văn Hưu, triển khai các hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học, truyền thông và phổ biến kiến thức về lịch sử và các danh nhân trong lịch sử dân tộc, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện về chuyên ngành.

Lê Xuân Dũng