Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Qui hoạch phát triển đô thị tổng kết hoạt động năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 06 tháng 01 năm 2018, tại khách sạn Thiên ý,  Hội quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có lãnh đạo Viện Qui hoạch kiến trúc, Thường trực Liên hiệp hội khoa học tỉnh, Sở xây dựng Thanh Hóa và gần 158 hội viên Hội Qui hoạch phát triển đô thị tham gia hội nghị tổng kết.

Năm 2017 Hội Qui hoạch phát triển đô thị đã không ngừng phát triển, trong năm đã kết nạp được 18 hội viên nâng tổng số hội viên lên 158 người, với 75% hội viên đang là công chức, viên chức nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 25% số hội viên đã nghỉ hưu tham gia tích cực vào các hoạt động Hội.

Năm 2017 Hội đã tổ chức và tham gia thực hiện có hiệu quả 40 đề tài, dự án cấp tỉnh, trong đó tiêu biểu là các Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, công nhận. tháng 3/2017;  Đề án thành lập thị trấn Quảng Lợi huyện Quảng Xương  đã xong , đang trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt; Quy hoach phân khu Quảng Lợi tỉ lệ 1/2000, đã xong đang trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt;  Lập đề án phân loại thị trấn Quảng Xương mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, đang trình duyệt cấp thẩm quyền; Lập nhiệm vụ mở rộng thị trấn Quảng Xương huyện Quảng Xương: Đang triển khai các bước trình duyệt vv…

Trong hoạt động trong hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội đã chủ động tham gia là thành viên hội đồng, chuyên gia phản biện các dự án; Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư; Đề án Ngân hàng dữ liệu đặt tên phố, đường ở các đô thị trong tỉnh; Thẩm định các đề án nâng loại, phân loại, mở rộng, thành lập mới đô thị; Các dự án đầu tư, các đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị, các báo cáo đã được UBND tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao.

Về hoạt động Chính trị - Xã hội, Đào tạo, Phổ biến kiến thức, trong năm qua Hội đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội để tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong tỉnh tình nguyện tham gia sinh hoạt Hội nhằm đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, tài năng để xây dựng tỉnh nhà phát triển. Hàng năm đã tổ chức các lớp tập huấn và cử hội viên đi dự các lớp đào tạo trong, ngoài nước, điển hình như:

Tham dự các hội thảo khoa học tại Phú Quốc 3/2017, tại Đà Nẵng 10/2017, Tại tổng hội Xây dựng Việt Nam 23/10/2017, Tại KS FOTUNA Hà nội; tham dự tổng kết năm 2016 của Hội QHPTĐT VN, họp BCH TƯ Hội; tham dự lễ công bố Quyết định công nhận thị trấn Ngọc Lặc và vùng dự kiến mở rộng đạt đô thị loại IV tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; tổ chức hội thảo – tập huấn giới thiệu phần mềm quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Thanh Hóa vào tháng 10/2017 cho các đồng chí thực hiện công tác quản lý nhà nước tại 27 huyện, thị xã, thành phố, đại diện một số Sở, ban nghành cấp tỉnh và toàn thể Hội viên. 230 người tham dự

Từ những kết quả hoạt động đạt được trong năm 2017, Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018, nhằm phát huy hơn nữa trong các hoạt động củng cố phát triển tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này có 1 tập thể và 3 cá nhân được Liên hiệp hội Việt Nam tặng Bằng khen, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tặng 01 tập thể và 02 cá nhân; Liên hiệp hội Thanh Hóa tặng 03 Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Lê Xuân Dũng