Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2017, tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2016-2017

Ngày  28 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh 25B, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2016 - 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội cùng  tác giả, nhóm tác giả của 27 giải pháp đạt giải cấp tỉnh  về dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018, với chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động về tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, thăm và làm việc với các hội thành viên, nắm bắt các khó khăn, thách thức để tìm ra giải pháp kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động để phát triển hội viên.

Đối với hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức trong năm 2017, Liên hiệp hội đã phối hợp tổ chức được 03 diễn đàn Khoa học công nghệ, các diễn đàn do các báo cáo viên từ Trung ương, địa phương trình bày. Tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Từ đó nâng cao được lý luận, bản lĩnh chính trị của cán bộ chủ chốt trong hệ thống Liên hiệp hội, góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội  năm 2017 được UBND tỉnh giao thực hiện 4 nhiệm vụ gồm: (1) Dự thảo ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì xây dựng; (2) Đề án phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì xây dựng; (3) Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội do Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng; (4) Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hoá do Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng. Liên hiệp hội đã chủ trì tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh (2016-2017) do Liên hiệp hội tổ chức đã thu hút sự quan  tâm tham gia của nhiều cá nhân, đơn vị. Ban tổ chức đã chấm và chọn ra 27 giải pháp để trao giải cấp tỉnh, trong đó có 03  giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba và 16 giải khuyến khích, gửi tham gia Hội thi toàn quốc 19 giải pháp; Hoạt động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017, ban tổ chức đã lựa chọn và gửi 5/12 công trình tham gia Giải thưởng toàn quốc; Liên hiệp hội phối hợp với các ban, sở, ngành, thành lập Hội đồng xét, giới thiệu 01 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2017 và 03 công trình tiêu biểu vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp hội trong năm 2017; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp hội cần rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên. Bảo đảm hoạt động của các hội thành viên phải gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.

Đối với Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, đồng chí khẳng định, Hội thi đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Để Hội thi đạt được kết quả cao trong những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị Liên hiệp hội, các hội thành viên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo các cá nhân, tập thể tham gia; đánh giá lại những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Hội thi. Trên cơ sở kết quả của các giải pháp sáng tạo, cần hoàn thiện và tổ chức ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống những giải pháp được giải...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Liên hiệp hội tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động đẩy mạnh công tác đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới nhằm thực hiện tốt các hoạt động theo tinh thần Chỉ thị 42 - CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục phát động, triển khai các hoạt động Hội thi, Giải thưởng, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và tham gia toàn quốc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận, phần thưởng cho 27 tác giả và nhóm tác giả đạt giải Hội thi cấp tỉnh.

Lê Xuân Dũng