Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Đại hội lần thứ IV Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa

Ngày 25/11/2017 tại Thành phố Thanh Hóa, Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội có ông Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phát Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy , ông Lê Đình Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng các cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trên 200 hội viên thuộc Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại Đại hội, Trong những năm qua Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong việc tập hợp rộng rãi các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, đoàn kết giới sử học trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học lịch sử trong tỉnh, trong nước, phổ biến tri thức lịch sử nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, bảo vệ di sản văn hóa, chủ trì và tham gia biên soạn, xuất bản nhiều công trình lịch sử Đảng bộ, thực hiện tư vấn, phản biện giám định xã hội đối với các công trình, dự án liên quan đến sử học và văn hóa dân tộc, thiết lập giao lưu với giới sử học cả nước. Đến nay Hộ có 14 chi hội với 225 hội viên trong đó có 11 tiến sỹ, 50 thạc sỹ, 124 đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại Đại hội PGS.TS Phạm Mai Hùng và TS. Nguyễn Văn Phát đã chúc mừng Đại hội hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với giới sử học trong tỉnh. Để Hội Khoa học Lịch sử đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Hội đã đề ra, các đồng chí đề nghị Hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố phát triển tổ chức,  lựa chọn những hội viên có đủ năng lực, tâm huyết bầu vào BCH Hội nhiệm kỳ IV, để đẩy mạnh hoạt động trên khắp các mặt trận sử học,  tập trung chỉ đạo công tác tổ chức hội và phát triển hội viên, có trách nhiệm tham mưu, đóng góp cho sự phát triển sử học địa phương và cả nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ của Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017- 2022 với các nội dung, nhiệm vụ trong khoá  IV, Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tập trung củng cố và phát triển tổ chức trở thành ngôi nhà chung của gới sử học trong tỉnh; tăng cường mối quan hệ với trung ương Hội và các ở, ban ngành của tỉnh và các tỉnh bạn; chủ động đề xuất các chương trình, hội thảo khoa học với các địa phương, dòng họ trong tỉnh, làm rõ thêm những vấn đề lịch sử mà mọi người quan tâm;  tích cực tham gia tư vấn, phản biện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân tộc, đề xuất, tư vấn các giải pháp về công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh vv…

Phát huy ưu thế và kinh nghiệm truyền bá tri thức lịch sử bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, quan tâm về giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, hiểu biết về lịch sử quê hương, đất nước, quý trọng các các di sản lịch sử văn hóa do cha ông để lại; xây dựng quỹ phát triển sử học Thanh Hóa nhằm tặng thưởng cho cho các công trình đạt chất lượng cao về Sử học Thanh Hóa, học sinh đạt phần thưởng cao trong học tập môn sử ở các nhà trường THTP tại Thanh Hóa.

Cũng tại Đại Hội, ông Phạm Mai Hùng – Phó Chủ tịch Hội  Sử học Việt Nam và ông Lê Đình Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen, Giấy khen của Hội Sử học Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể và cá nhân Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa lần thứ IV đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 20 đại biểu. TS. Nguyễn Ngọc Tạo được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017- 2022.

Lê Xuân Dũng