Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khai giảng lớp học chữ Nôm Dao Thanh Hóa năm 2017

Thực hiện công văn số 6382/UBND-VX ngày 8/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao mở lớp học chữ Nôm Dao Thanh Hóa và công văn số 510/BDT-KHTH ngày 14/9/2017 của Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa, ngày 06/10/2017, tại thôn Phú Sơn, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khai giảng lớp học chữ Nôm Dao Thanh Hóa năm 2017.

Tham dự có ông Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; ông Trần Văn Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa; đại diện Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nội vụ, Công an huyện; đại diện Đảng ủy, UBND các xã có đồng bào Dao thuộc huyện huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc. Tham dự Lễ khai giảng còn có 40 học viên người Dao lớp học thôn Phú Sơn và 50 học viên người Dao đại diện cho các lớp học chữ Nôm Dao tại các thôn dân tộc Dao thuộc huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc.

Trong thời gian 80 buổi, các học viên sẽ được các giáo viên là nghệ nhân dân tộc Dao có Chứng chỉ bồi dưỡng chữ Nôm Dao nâng cao và Chứng chỉ sư phạm truyền đạt cách viết, cách đọc; luyện viết, luyện đọc 1.140 chữ Nôm Dao trong Bộ chữ Nôm Dao Thanh Hóa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 17/3/2015. Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa học.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm Quang Thẩm – Phó chủ tịch Thường trực Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Để lớp học đạt hiệu quả cao, các học viên phải thực hiện nghiêm túc Quy chế lớp học, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các buổi học; làm bài tập, ôn luyện đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên; giữa khóa và cuối khóa kiểm tra đạt kết quả tốt. Đối với giáo viên: Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp học viên tiếp thu bài tốt nhất. Đối với Ban Tổ chức và Quản lý các lớp học: Phải phối hợp với các thôn tạo điều kiện thuận lợi về nơi học tập, điện, nước cho học viên; sắp xếp giáo viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo các lớp học thực hiện đúng chương trình, kế hoạch của Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh đã đề ra.

Nhân dịp Lễ khai giảng các lớp học chữ Nôm Dao Thanh Hóa năm 2017,  ông Phạm Quang Thẩm đề nghị các phòng của UBND huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc; Đảng ủy, UBND các xã có lớp học chữ Nôm Dao, quan tâm, tạo điều kiện để các lớp học chữ Nôm Dao đạt kết quả tốt.

Đây là các lớp học có ý nghĩa thiết thực, nhằm bảo tồn chữ Nôm Dao trong cộng đồng người Dao; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh nhằm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Văn Lộc