Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn khoa học

Ngày 15/8/2017, tại Nhà hát Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với  Câu Lạc bộ Hàm Rồng tổ chức diễn đàn khoa học với chủ đề " Chiến lược phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực".

Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của gần 400 hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng, Ban Thường vụ các Hội thành viên Liên hiệp hội, các nhà khoa học và lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trao đổi tại diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi, Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã thông tin về vai trò, tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển kinh tế, chính trị của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam, cung cấp thông tin về bối cảnh trong nước và trên thế giới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bên ngoài với mục đích độc chiếm biển Đông và quyền chủ quyền biển đảo của nước ta.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đấu tranh bền bỉ, dựa trên nguyên tắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng phương pháp hòa bình, tránh xung đột vũ trang thông qua ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo; Kết hợp chặt chẽ giữa thúc đẩy nhanh quá trình dân sự hóa trên biển với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các huyện đảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Lê Xuân Dũng