Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Ngày 27 tháng 8 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự Đại hội có GS. VS TSKH Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; PGS.TS Lâm Bá Nam- Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam; ông Lương Văn Tưởng- Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Ông Lê Đình Sơn- Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa cùng 150 hội viên tham dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, Hội dân tộc học và Nhân học đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là công tác phát triển hội viên, xây dựng và phát triển tổ chức hội. Đến nay, hội đã có 180 hội viên, tăng 54,2% so với năm 2012. Đã có 3 Chi hội Dân tộc học và Nhân học ở các huyện Quan Sơn, Bá Thước, Ngọc Lặc được thành lập; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng các đề tài, dự án...

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, hội đã chủ trì phối hợp với các nghệ nhân dân tộc Dao, hoàn thành việc sưu tầm và xây dựng Bộ chữ Nôm Dao Thanh Hoá (1.140 chữ) và được UBND tỉnh phê chuẩn. Đây cũng là Bộ chữ Nôm Dao đầu tiên của cả nước được phê chuẩn, đưa vào dạy và học trong cộng đồng người Dao huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy.

Ngoài ra, Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng công tác hội thảo chuyên đề phổ biến kiến thức và bảo tồn tri thức bản địa; công tác sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái, dân tộc Dao; các hoạt động tư vấn, phản biện các chương trình, dự án. Qua đó góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa phấn đấu trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh; tiếp tục tập hợp, phát triển đội ngũ hội viên, thiết lập mạng lưới liên kết, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, các nhà nghiên cứu phục vụ thực tiễn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Nhân dịp này, ông Trần Văn Thịnh Chủ tịch Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa được Liên hiệp hội Việt Nam tôn vinh Tri thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu năm 2017; được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam.

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 13 ủy viên Ban Chấp hành; ông Trần Văn Thịnh được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa II, Đại hội suy tôn đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá là Chủ tịch danh dự của hội.

Lê Xuân Dũng