Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về làm việc với Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội trong thời gian qua (từ 2015 đến nay), nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới vào ngày 20/6/2017.

Tham dự và chủ trì buổi làm việc, gồm có ông Nguyễn Văn Phát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ông Lê Giang Ky, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo.Về phía Liên hiệp hội Thanh Hóa, có đồng chí Lê Đình Sơn Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội, Chủ tịch các hội thành viên.

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp hội Thanh Hóa đã  báo cáo kết quả hoạt động hoạt động trong những năm vừa qua, đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn của Liên hiệp Hội, các hội thành viên. Đến nay Liên Hiệp hội đã phát triển được 37 tổ chức thành viên với tổng số 22.000 hội viên. Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức góp phần vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Từ năm 2015 đến nay, hoạt động của liên hiệp hội và các hội thành viên có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống góp phần thực hiện khâu đột phá về khoa học công nghệ, thực hiên tốt công tác truyền thông và phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ,công tác thi đua, khen thưởng vv…

online bookmakers free bets oddslot best online bookies bonuses and promotions

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Liên hiệp hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, đổi mới các hình thức hoạt động; làm tốt hơn nữa công tác tập hợp trí thức, công tác tham mưu cho tỉnh về đường lối, chính sách; tư vấn các chương trình, đề án lớn trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định. Liên hiệp hội phải tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, trí thức phổ biến kiến thức, áp dụng các thành tựu KH&CN trong cuộc sống; tạo điều kiện cho các trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu KH&CN; tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc về thể chế trong hoạt động KH&CN; quan tâm, đào tạo đội ngũ KHCN, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ. Liên hiệp hội phát huy tối đa năng lực sáng tạo của các nhà khoa học, đổi mới KHCN; coi trọng việc ứng dụng KHCN trong cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh  tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách và nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà./.

Lê Xuân Dũng