Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 09/6/2017, tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp hội, đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh, đại diện Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CC-VC-LĐ) của Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Hiện nay, bộ máy của liên hiệp hội gồm 01 văn phòng và 02 ban chuyên môn, số đoàn viên công đoàn của Liên hiệp hội có 6 người trong đó có 4 đoàn viên đang trong độ tuổi và 02 đoàn viên đã nghỉ hưu tham gia sinh hoạt.

Hàng năm Công đoàn Liên hiệp hội đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho các tập thể, cá nhân  ký cam kết thi đua quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Qua Hội nghị, Công đoàn cũng đã cùng chính quyền xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở  và Quy chế chi tiêu nội bộ, từ đó phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, trong đó đều có sự tham gia của đoàn viên công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Liên hiệp hội đã phối hợp với chính quyền để vận động, tổ chức cho các ĐVCĐ và NLĐ học tập quán triệt tư tưởng chính trị và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết của Đảng và các chủ trương chính sách, pháp luật mới của nhà nước. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn Liên hiệp hội đã xây dựng Quy chế hoạt động của BCH; xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ 6 tháng, năm; Thực hiện sinh hoạt định kỳ trong BCH, qua đó đã triển khai các hoạt động do công đoàn viên chức tỉnh phát động. Hàng quý tổ chức sinh hoạt định kỳ trong BCH công đoàn nhằm rà soát lại các công việc đã triển khai và bàn kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Công tác phát triển đoàn viên luôn được chú ý, cán bộ CC-VC-LĐ khi được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan nếu có nguyện vọng đều đã được kết nạp vào tổ chức công đoàn 100%. Trong nhiệm kỳ 2013-2017 số lượng đoàn viên cũng có biến động lớn, đã có 02 đoàn viên nghỉ hưu và 01 thôi hợp đồng.

Nhiệm kỳ 2017-2022 là giai đoạn có nhiều thuận lợi và thời cơ song cũng có không ít khó khăn và thách thức mới. Đây là giai đoạn toàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội  lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XII,  Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII…

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2017-2022 là “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”, động viên cán bộ, CC,VC-LĐ ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội cũng đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội bầu 01 đồng chí chính thức dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Gia Hiển