Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội triển khai Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 24/5/2017, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị  và Ban Bí thư. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp hội, Chủ tịch, các phó chủ tịch, Tổng thư ký các Hội thành viên, Giám đốc các trung tâm trực thuộc, Văn phòng và các Ban của Liên hiệp hội dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Giang Ky- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, quán triệt các nội dung như: Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Hội nghị đượcThông qua Kế hoạch của Liên hiệp hội về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung học tập, quán triệt tại Hội nghị.

Lê Xuân Dũng