Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Tin học Đại hội Đại biểu lần thứ IV

Ngày 06/5/2017, Hội tin học Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động đến nay Hội tin học Thanh Hóa đã có 618 hội viên, sinh hoạt tại 15 Chi hội trực thuộc, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, Hội tin học Thanh Hóa đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, các hoạt động của Hội đã có nhiều chuyển biến và phát triển phong phú, đa dạng góp phần vào sự phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Tin học Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, hiệp hội liên quan tổ chức nhiều hội thảo cấp tỉnh về công nghệ thông tin, tổ chức Hội thi tin học khối học sinh, sinh viên và Hội thi tin học trong khối các cán bộ, công chức, viên chức tỉnh. Vận động các Chi hội, hội viên tham gia hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, và toàn quốc. Phối hợp điều tra số liệu ICT Index hàng năm của tỉnh…

Về hoạt động tư vấn, phản biện đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, thẩm định, Hội luôn tích cực tham gia được các ở, ban, ngành đánh giá cao; ngoài ra Hội tích cực trong việc tham mưu xây dựng các ứng dụng nhằm tăng cường tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong công tác góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV giai đoạn 2017 – 2022, Đại hội Đại biểu Tin học tỉnh đề ra phương châm: “Đoàn kết – Hợp tác – Vì sự phát triển của CNTT – TT Thanh Hóa” và đặt ra mục tiêu phát triển hội viên, Chi hội rộng khắp trong tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đình sơn Chủ tịch Liên hiệp hội  đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội Tin học Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động hội, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới Hội Tin học Thanh Hóa cần tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đổi mới phương thức hoạt động trong để Hội, thực sự là nơi tập hợp được các hội viên trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin, tham gia tích cực, mạnh mẽ hơn nữa vào quá trình xây dựng, góp ý, phản biện các chính sách liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành Hội tin học Thanh Hóa khóa IV gồm 21 thành viên; đồng chí Nguyễn Mạnh An được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Tin học nhiệm kỳ 2017– 2022.

 Lê Xuân Dũng