Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Đại hội Hội Luật gia huyện Như Xuân lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 19/01/2017, Hội Luật gia huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội Luật gia huyện Như Xuân hiện có 65 hội viên công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện. Trong nhiệm kỳ I (2011 - 2016), Hội đã vận động, phát triển tổ chức hội và hội viên, tổ chức các hoạt động nghề nghiệp như tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật..., đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân biểu dương, ghi nhận những kết quả bước đầu mà Hội Luật gia huyện Như Xuân đạt được trong nhiệm kỳ I, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Hội cần quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; mở rộng, nâng cao chất lượng hội viên, tập hợp những luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội; chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng các dự thảo các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tổ chức các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị cùng với tổ chức các hoạt động độc lập của Hội. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để phục vụ nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cung cấp các dịch vụ pháp lý của các tổ chức và nhân dân trong huyện; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước và công dân...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Như Xuân khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 7 ủy viên. Đồng chí Dương Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch; các đồng chí Lê Thanh Thảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Vi Đức Kỳ, Phó trưởng Công an huyện, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Hà Sĩ Thắng