Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 31/12/2016, tại Nhà hàng Dạ Lan Star, TP Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm  2016,  triển  khai nhiệm vụ 2017.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Trung tâm CNSH Thanh  Hóa, đại diện các đơn vị có liên quan, Ban Giám đốc và cán bộ Trung  tâm...

Năm 2016, là năm Trung tâm đã triển khai được nhiều hoạt động có hiệu quả thể hiện qua các mặt hoạt động sau:

1. Về xây dựng và phát triển tổ chức.

Đến nay, Trung tâm có 24 cán bộ, nhân viên, trong đó có: 1 TS, 8 ThS, 6 KS, 8 CN,1 BS.  Các cán bộ đều có trình độ đại học trở lên và biết một ngoại ngữ, sử dụng thành thạo tin học,  thường xuyên cập nhật thông tin trên Internet, trao đổi email. Hiện nay Trung tâm có 3 tổ công tác gồm: Tổ dịch thuật có 10 cán bộ thuộc các chuyên ngành tiếng Anh, Nga, Nhật, Trung, Đức, Thái, Lào...; Tổ tư vấn kỹ thuật và thị trường có 7  cán bộ; Tổ thiết kế dự án, đề tài có 7 cán bộ

2. Công tác thông tin truyền thông

Trung tâm duy trì thông tin trên  trang web để giới thiệu thông tin hoạt động của Trung tâm, thành tựu  KHCN  và  tiêu  thụ  sản  phẩm yến sào cho người lao động tại địa phương. Trang web của Trung tâm đã có hàng trăm bài với hàng chục nghìn người đọc.

3. Hoạt động Khoa học công nghệ

Trung tâm đã viết và hoàn chỉnh 10 cuốn  sách phổ biến khoa học kỹ thuật, xuất bản cuốn Kỹ thuật nuôi chim yến và tiêu thụ yến sào, viết 6 bài cho bản tin nội bội, các bài cho tập san Khuyến học, cho  tập san của Trường Đại học Hồng Đức. Dịch hàng trăm trang tài liệu cho các cơ quan, đơn vị và nhiều người xuất khẩu lao động,  xây dựng  gia đình ở nước ngoài  các tiếng Anh, Nga,  Nhật, Thái, Lào...kết hợp với các văn phòng công chứng Hậu Lộc, Thuận Thiên, Tĩnh gia,  Cẩm Thủy... đạt kết quả tốt được khách hàng khen ngợi. Thiết kế xây dựng và thực hiện nhiều dự án KHCN như: Bồi dưỡng người lao động bảo vệ rừng Như Xuân, Như Thanh trong chương trình dự án REDD. Tiếp tục tập huấn kỹ thuật nuôi  chim yến và tiêu thụ yến sào cho người lao động ở Thị xã Sầm Sơn. Xây dựng hồ sơ, thuyết minh tham gia các đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp bộ....vv.

4. Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2016 đã được Trung tâm chú trọng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đã được Trung tâm đề nghị Liên hiệp hội Thanh Hóa tặng Giấy khen và Bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Trung tâm tập trung vào các hoạt động: Xây dựng và phát triển tổ chức, Thông tin tuyên truyền, KHCN và Dịch thuật. Trong đó sẽ tiếp tục tổ chức các  lớp tập huấn, hội thảo khoa học về kỹ thuật nuôi chim yến và quy hoạch phát triển nghề nuôi chim yến; tiếp tục tham gia xây dựng dự án “Xây dựng làng nuôi chim yến”.

Trong năm 2017, với sự giúp đỡ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, các cấp, các ngành, Trung tâm sẽ góp  phần tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống.

Lê Văn Oánh