Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hoá tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 10/12/2016, tại khách sạn Quốc tế Thiên ý. Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hoá là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, được thành lập theo Quyết định 2609/QĐ-UBND ngày 23 /10 /2000 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua hội đã triển khai nhiều hoạt động, tập hợp được 140 hội viên là các cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành trong các lĩnh vực: Quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn; thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị; tư vấn, nghiên cứu khoa học về quy hoạch. Hội và các chi hội đã triển khai quy hoạch chung, điều chỉnh 80 đô thị, nghiên cứu lập trên 30 đồ án quy hoạch mới, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên 60 đồ án trong đó có có 30 đề án phân khu tại các đô thị động lực như Thành phố Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn, đô thị Lam Sơn- Sao vàng, đô thị trung tâm miền núi phía tây của tỉnh....

Đối với hoạt động tư vấn, phản biện; phổ biến kiến thức, trong nhiệm kỳ qua Hội đã tham gia thẩm định, đánh giá tác động môi trường, các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, hằng năm Hội tham gia tư vấn, thẩm định gần 40 đề tài, đề án, đồ án quy hoạch, dự án đầu tư với các sở, ngành trong tỉnh. Ngoài ra Hội còn tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện do Liên hiệp hội tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị tổ chức; Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh đạt giải Ba và Hội thi toàn quốc đạt giải Khuyến khích.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội sẽ tập trung phát huy vai trò tập hợp đội ngũ chuyên môn, hội viên và chi hội trực thuộc để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Hội; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác quy hoạch đô thị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hoá cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực tư vấn, quy hoạch đô thị của các thành viên; tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa Hội với các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường tham gia đóng góp ý kiến cho các đồ án quy hoạch lớn của tỉnh, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí, ông Lê Đình Nam tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xuân Dương