Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Đại hội Hội Luật gia huyện Ngọc Lặc lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 16/12/2016, Hội Luật gia huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh  Thanh Hóa; Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc; Phạm Công Cúc, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc.

Hội Luật gia huyện Ngọc Lặc hiện có 51 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ I (2011 - 2016), Hội đã vận động, phát triển tổ chức hội và hội viên; đồng thời tổ chức các hoạt động nghề nghiệp như tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật..., đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, các đồng chí: Vũ Duy Hòa, ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và Phạm Công Cúc, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả bước đầu mà Hội Luật gia huyện Ngọc Lặc đạt được trong nhiệm kỳ I, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Hội cần quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; mở rộng, nâng cao chất lượng hội viên, tập hợp những luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội; chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng, phản biện có chất lượng dự thảo các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tổ chức tốt các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị cùng với tổ chức các hoạt động độc lập của Hội. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để phục vụ nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cung cấp các dịch vụ pháp lý của các tổ chức và nhân dân trong huyện; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước và công dân...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Ngọc Lặc khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 7 ủy viên. Đồng chí Lê Thị Ngân, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Ngọc Lặc, được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ngọc Lặc, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Hà Sĩ Thắng