Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội các ngành Sinh học và Hóa học Thanh Hóa tham gia Đại hội Hội Hóa học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vừa qua, tại Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hội Hóa học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hơn 200 đại biểu là các thành viên Hội trên địa bàn cả nước đã về dự. Đoàn Hội các ngành Sinh học và Hóa học Thanh Hóa do ông Vũ Văn Khoa, Chủ tịch Hội trưởng đoàn. Khách mời của Đại Hội có ông Ngô Đại Quang - Phó tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nội,  Hiệu trưởng trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đại biểu Bộ Công thương. Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Giáo sư, tiến sỹ khoa học ông Đặng Vũ Minh đến dự và phát biểu ý kiến.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó nội dung chủ yếu là: Công tác tổ chức và phát triển Hội, công tác chuyên môn (công tác giáo dục đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức; công tác tư vấn, phản biện; công tác khoa học công nghệ), công tác đối ngoại. Những hoạt động chính của Hội địa phương. Hội Sinh học, hóa học Thanh Hóa là 1 trong 4 Hội địa phương được đánh giá có hoạt động điển hình nhất.

Tại Đại hội các đại biểu cũng được nghe và thảo luận phương hướng hoạt động khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung chính là: Công tác tổ chức và phát triển Hội, công tác chuyên môn, công tác hợp tác quốc tế. Ngoài ra tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận và đề xuất kiến nghị với các bộ, ban ngành trung ương, Liên hiệp hội Việt Nam, trong đó tập trung vào công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tham gia quá trình xây dựng pháp luật, quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề bức xúc nổi lên trong xã hội như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, cải cách giáo dục...vv.

Đại hội đã bầu 189 ủy viên Ban Chấp hành Hội Hóa học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Quốc Khánh tiếp tục được bầu lại là Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.  Ông Vũ Văn Khoa Chủ tịch Hội các ngành Sinh học và Hóa học Thanh Hóa là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Hóa học Việt Nam khóa II, III, IV, V tiếp tục được bầu làm Uỷ viên Ban chấp hành Hội Hóa học Việt Nam khóa VI.

Đỗ Văn Thuần