Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hoá tham gia tập huấn về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Được sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, trong các ngày 19-20-21 tháng 12 năm 2016 vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Hơn 30 tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội và các địa phương trong nước, một số tổ chức quốc tế đã đến tham dự. Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa có 2 cán bộ được mời tham gia nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông phục vụ cho yêu cầu hoạt động của cơ quan trong thời gian tới.

Các chuyên gia Trần Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển truyền thông, ông Vũ mạnh Cường, bà Nguyễn Điệp Hoa, chuyên gia Vụ quản lý báo chí (Bộ Thông tin và truyền thông), Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững đã trực tiếp giới thiệu về nội dung và hướng dẫn thực hành các chuyên đề về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước, các đối tác và nhà tài trợ theo quy định của pháp luật.

Sau 3 ngày học tập và trao đổi thảo luận theo phương pháp làm việc nhóm, hơn 30 học viên của lớp tập huấn đã hoàn thành các nội dung chương trình đào tạo theo từng chuyên đề cụ thể để mỗi người sau khi trở về cơ quan, đơn vị có thể chủ động phát huy kết quả học tập để vận dụng vào hoạt động công tác truyền thông ở tổ chức của mình, phục vụ cho công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tổ chức và vận động gây quỹ cho hoạt động phát triển cộng đồng.

Tổng kết khóa tập huấn, Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa được đánh giá là đơn vị đạt kết quả cao, là cơ sở cho tổ chức hoạt động truyền thông ở đơn vị. Các học viên đã được Ban tổ chức lớp tập huấn phát Giấy chứng nhận về kết quả học tập, là cơ sở cho hoạt động công tác truyền thông ở địa phương, phát huy vai trò của tổ chức trong thời kỳ công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội trong thời kỳ mới.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông trong nước và thế giới, các tổ chức Hội cần thiết lập trang thông tin điện tử Website để tăng cường hoạt động truyền thông rộng rãi và vận động gây quỹ được thuận lợi hơn các phương tiện truyền thông khác.

Khương Bá Tuân