Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa làm việc với Huyện ủy huyện Hoằng Hóa

Ngày 20/3/2020, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Hoằng Hóa với nội dung phối hợp thực hiện Quyết định số 433-QĐ/TU ngày 04/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với các huyện, thi, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn các sở, ban ngành có liên quan.


Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa làm việc với ban lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa

Ngày 10/3/2020, tại Sở Xây dựng Thanh Hóa đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa với nội dung phối hợp thực hiện Quyết định số 433-QĐ/TU ngày 04/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với các huyện, thi, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn các sở, ban ngành có liên quan.


Hội Lâm nghiệp tổ chức tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 25/02/2020, tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, Hội Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 . Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Quốc Uy, Ông Nguyễn Quốc Uy  Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Thanh Hóa, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Chi cục kiểm lâm, và các đồng chí Ban chấp hành, Chi hội trưởng hội KHKT Lâm nghiệp.


Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa làm việc với Huyện ủy huyện Yên Định

Ngày 24/02/2020, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Yên Định với nội dung phối hợp thực hiện Quyết định số 433-QĐ/TU ngày 04/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với các huyện, thi, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn các sở, ban ngành có liên quan.


Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa Tổng kết hoạt động năm 2019 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 14/2/2020, tại thành phố Thanh Hóa Hội Sinh vật cảnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai các hoạt động năm 2020. Năm 2019 Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động hội thảo phổ biến cách làm cây bon sai, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cảnh.