Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Giấy mời họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội

 Giấy mời họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội

Giáy mời Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội

GIẤY MỜI

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội

 

thông báo Kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 ngày 23 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội

tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 ngày 23 tháng 4 năm 2013

Giấy mời dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

GIẤY MỜI

Dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Thông báo

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Quyền, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Đảng đoàn-Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá