Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp hội

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học

và Kỹ thuật Thanh Hoá khoá V (nhiệm kỳ 2013-2018)

 

Giấy mời họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội

 Giấy mời họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội

Giấy mời dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

GIẤY MỜI

Dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

Giáy mời Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội

GIẤY MỜI

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội

 

thông báo Kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 ngày 23 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội

tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 ngày 23 tháng 4 năm 2013