Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


V/v Báo cáo tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới

V/v Báo cáo và đề nghị hỗ trợ tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qui chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp hội

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp hội

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

với các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn,

ban cán sự đảng có liên quan

Thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp hội

Thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp hội

Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013

Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013

Giấy mời họp Hội đồng tư vấn phản biện

Giấy mời

Các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội

thực hiện QĐ 2792 của UBND tỉnh