Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Thông báo

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Quyền, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Đảng đoàn-Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

Thông báo kết luận hội nghị Thường trực Liên hiệp hội tại kỳ họp tháng 1 năm 2013

Thông báo

kết luận hội nghị Thường trực Liên hiệp hội tháng 1 năm 2013

Dự tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

GIẤY MỜI

Dự tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm  2013

 

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng quý I năm 2013

GIẤY MỜI

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng quý I năm 2013

 

Thông báo kết luận hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội

Thông báo

kết luận hội nghị Ban Chấp hành liên hiệp hội

tại kỳ họp  lần thứ 10 tháng 11 năm 2012