Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


THÔNG BÁO Về việc xét chọn tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu toàn quốc năm 2019

Căn cứ công văn số 285/LHHVN-TCCSH ngày 19/4/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) về việc xét chọn và đề nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu toàn quốc năm 2019; Liên hiệp hội Thanh Hóa thông báo tới các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh về việc xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu của tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Điều kiện xét chọn tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu 2019:

- Là trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 5 năm trở lên, có nhiều đóng góp cho tổ chức trong tỉnh và trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam được xã hội công nhận và được Liên hiệp hội tỉnh đề cử... mỗi cá nhân chỉ được tôn vinh 01 lần.

- Mốc thời gian viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tích, danh hiệu thi đua để xét chọn tôn vinh tối thiểu là 05 năm tính đến thời điểm đề nghị.

2. Tiêu chuẩn xét chọn tôn vinh:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển của tổ chức hội... Quá trình công tác có sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận, đóng góp xây dựng mô hình tổ chức, hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài KHCN cấp tỉnh, cấp bộ và được nghiệm thu từ loại khá trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả KT-XH thiết thực góp phần vào sự phát triển của ngành ở TW, tỉnh, hội thành viên, được cơ quan chủ quản hoặc cấp có thẩm quyền công nhận...

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không vi phạm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không bị kỷ luật...

- Đạt được một trong những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, vinh danh khác dành cho cá nhân từ cấp tỉnh, cấp bộ ngành Trung ương trở lên về thành tích trong hoạt động KH&CN, trong công tác vận động trí thức...

3. Hồ sơ đề nghị gồm: Báo cáo thành tích (theo mẫu), kèm theo các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học ... và 02 ảnh 3 x 4 mới chụp 6 tháng gần đây.

Mọi chi tiêt xin liên hệ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ: Số 17 Đường Hạc thành- Phường Ba Đình thành phố Thanh Hóa.

Liên hiệp hội Thanh Hóa