Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thư cảm ơn

THƯ CẢM  ƠN

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngày 28/10/2014, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) đã tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp hội (28/10/1994 - 28/10/2014).

Ban Chấp hành Liên hiệp hội  xin chân thành cảm ơn Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị -  xã hội, các doanh nghiệp trong tỉnh, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc, đơn vị liên kết của Liên hiệp hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ đã đến dự, tặng hoa, tặng quà và chúc mừng góp phần quan trọng vào sự thành công của buổi Lễ.

Xin gửi tới Qúi Cơ quan lời cảm ơn chân thành, cũng như sự phối hợp giúp đỡ trong quá trình xây dựng và phát triển của Liên hiệp hội Thanh Hoá; mong rằng trong thời gian tới Liên hiệp hội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quí cơ quan để Liên hiệp hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng quê hương Thanh Hoá giàu đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 TM. BAN CHẤP HÀNH

CHủ TịCH

 (Đã ký)

 TS. Lê Đình Sơn