Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Số liệu cập nhật từ tháng 01/2016 đến nay)

Tên tiếng anh: Thanhhoa Union Of   Science and Technology associations (tusta)

Thành lập ngày : 12 tháng 4 năm 1994

Trụ sở: số nhà 17 đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0373  853 656, 0373 720 885          Fax: 0373 720 885

Email: JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING

Website: tusta.org.vn

A-  Đảng đoàn Liên hiệp hội  gồm 3 đồng chí:

1- Lê Đình Sơn   -  Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp hội;

2- Nguyễn Xuân Sang - Phó chủ tịch chuyên trách Liên hiệp hội – uỷ viên;   

3- Lê Giang Ky - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, thường vụ Liên hiệp hội - uỷ viên.   

B- Ban thường vụ Liên hiệp hội khoá V gồm 9 đồng chí: 

1- Lê Đình Sơn   -  Chủ tịch Liên hiệp hội;

2- Phạm Ngọc Lân  - Giám đốc Trung tâm - uỷ viên;

3- Nguyễn Xuân Sang - Phó chủ tịch chuyên trách LHH – uỷ viên;

4- Lê Giang Ky - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường vụ LHH - uỷ viên;

5- Dương Khánh - Chủ tịch Hội Luật Gia,Thường vụ LHH - uỷ viên;

6- Phạm Văn Phượng - P. Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá,Thường vụ LHH - uỷ viên;

7- Lê Trọng Hân - p.Chủ tịch Hội các ngành Sinh học-Hoá học,Thường vụ LHH - uỷ viên;

8- Lưu Trọng Quang - Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường,Thường vụ LHH - uỷ viên;

9-  Trần Văn Hoà - P.giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo,Thường vụ LHH - uỷ viên.

C- Cơ quan thường trực Liên hiệp hội :

- Chủ tịch và Phó chủ tịch chuyên trách);

- Chánh Văn phòng Liên hiệp hội, Chủ tịch Công đoàn - Lê Xuân Dũng;

- Phó văn phòng Liên hiệp hội - Phạm Kim Tân;

- Kế toán  trưởng - Vũ Thị Hương;

- Văn thư, lưu trữ -tạp vụ -  Đỗ thị Út;

- Lái xe -Hoàng Công An.

Cơ quan thường trực Liên hiệp hội có các bộ phận sau: Văn phòng, Ban Thông tin phổ biến kiến thức và đối ngoại hợp tác quốc tế, Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn phản biện giám định xã hội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa (Thanhfotec), Đặc san Khoa học Thanh Hóa,  Bản tin nội bộ và  trang thông tin điện tử (Website).

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  LIÊN HIỆP HỘI

KHOÁ V NHIỆM KỲ 2013-2018

TT

Họ và tên

Đơn vị, Hội thành viên

Chức vụ

1

Phan Ánh

Hội Công nghệ sinh học

Chủ tịch

2

Lê Minh Châu

Hội Nghề cá.

P.Chủ tịch

3

Trần Duy Bình

Hội Tin học

P.Chủ tịch

4

Phạm Trọng Dũng

Tỉnh đoàn Thanh Hoá

P.Bí thư

5

Lê Xuân Dũng

VP LHH                               

Chánh Văn phòng

6

Trịnh Minh Đô

Hội Chăn nuôi Thú y

Chủ tịch

7

Trần Văn Hoà

Hội Tâm lý- Giáo dục

P.Chủ tịch

8

Võ Sinh Huy

Hiệp hội Gia cầm và PTTT chăn nuôi

Chủ tịch

9

Lê Trọng Hân

Hội Các ngành Sinh học - Hoá học

P.Chủ tịch

10

Nguyễn Văn Hùng

Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ NTD

Chủ tịch

11

Phạm Ngọc Thơm

Hội Dược học

Chủ tịch

2

Vũ Thị Hương

VP LHH

Kế toán trưởng

13

Nguyễn Văn Khánh

Hội Cầu đường

Chủ tịch

14

Dương Khánh

Hội Luật gia

P.Chủ tịch

15

Lê Giang Ky

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Phó ban Tuyên giáo tỉnh ủy

16

Phạm Ngọc Lân

 Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu

Giám đốc 

17

Lê Đình Nam

Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị

Chủ tịch

18

Hoàng Nam

Trường đại học Hồng Đức

P. Hiệu trưởng

19

Lưu Ngọc Phải

Hội Kinh tế

Chủ tịch

20

Phan Đình Phùng

Hội KH Thuỷ lợi

Chủ tịch

21

Phạm Văn Phượng

Hội Y  học

Hội viên

22

Nguyễn Thị Phương

Hội KHKT huyện Yên Định

P.Chủ tịch

23

Tô Hoài Phương

Bệnh viện ĐK tỉnh

P.Giám đốc

24

Lưu Trọng Quang

Sở Tài nguyên môi trường

P.Giám đốc

25

Nguyễn Đăng Quyền

Hội Mỏ-Địa chất

Chủ tịch

26

Nguyễn Xuân Sang

Hội Giống cây trồng-Vật tư N.Nghiệp

Chủ tịch

27

Lê Đình Sơn

Liên hiệp hội 

Chủ tịch

28

Hồ Quang Sơn

Hội cổ vật- Liên chi hội DSVH LK

Chủ tịch

29

Hà Giang Sơn

Hội Sinh vật cảnh

Chủ tịch

30

Lê Ngọc Tạo

Hội Khoa học Lịch sử

P.chủ tịch

31

Trần Tất Tiến

Hội KH Lâm nghiệp

Chủ tịch

32

Phạm Kim Tân

VP LHH

Cán bộ

33

Vũ Anh Tuấn

Liên đoàn Lao động  tỉnh

P.chủ tịch

34

Lê Ngọc Thanh

Hội Xây dựng

Chủ tịch

35

Nguyễn Văn Tâm

Hội Châm cứu

Chủ tịch

36

Tạ Quang Thiệp

CLB Lâm nghiệp

P.Chủ tịch

37

Nguyễn Đăng Thiêm

Hội Giống cây trồng-Vật tư N.N

P.chủ tịch

38

Lê Hữu Thức

Hội KH-KT huyện Hoằng Hoá.

Chủ tịch

39

Trần Văn Thịnh

Hội Dân tộc học và Nhân học

Chủ tịch

40

Đặng Thị Thu

Hội Điều dưỡng

Chủ tịch

41

Đỗ Quang Vinh

Hội Kế hoạch hóa gia đình

Chủ tịch

II. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ:

STT

Họ và tên

Chức vụ đang giữ

1

Lê Đình Sơn

Chủ tịch


2

Phạm Ngọc Lân

 Giám đốc Trung tâm


3

Nguyễn Xuân Sang

Phó chủ tịch chuyên trách


4

Lê Giang Ky

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


5

Dương Khánh

Phó chủ tịch Hội Luật gia


6

Phạm Văn Phượng

Hội Y học


7

Trần Văn Hoà

PCT Hội Tâm lý giáo dục


8

Lê Trọng Hân

PCT Hội Các ngành Sinh học, Hóa học


9

Lưu Trọng Quang

Chủ tịch Hội bảo vệ Môi trường


III. DANH SÁCH BAN KIỂM TRA:

1

Lê Giang Ky

P.Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Trưởng ban

2

Lê Xuân Dũng

Chánh văn phòng Liên hiệp hội

Ủy viên

3

Hà Giang Sơn

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

Ủy viên

IV. DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC KHOÁ V:

1

Lê Đình Sơn

Chủ tịch


2

Nguyễn Xuân Sang

Phó chủ tịch chuyên trách


3
V. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC:

TT

Tên Trung tâm

Giám đốc

1

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triên KHCN môi trường

Lê Trọng Chiến (Quyền GĐ)

2

Trung Tâm Thông tin KHCN và Dịch thuật

Lê Văn Oánh

3

Trung tâm Phát triển cộng đồng Thanh Hóa

Lê Thanh Yên

4

Trung Tâm  tư vấn quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu

Nguyễn Viết Nghị

5

Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu

Phạm Ngọc Lân