Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa 

Tên tiếng anh: Thanhhoa Union Of Science and Technology associations (tusta) 
Ngày thành lập: Tại Quyết định 483-TC/UBTH ngày 12 tháng 4 năm 1994 
Trụ sở: Số nhà 17 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hóa 
Điện thoại: 02373 853 656 - 02373 720 885
Fax: 02373 720 885 
Email: JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING
Website: tusta.org.vn

A - Đảng đoàn Liên hiệp hội  gồm 4 đồng chí:

1-  Nguyễn Văn Phát
2-  Nguyễn Quốc Uy
3-  Nguyễn Ngọc Túy

4- Phạm Kim Tân

B - Ban thường vụ Liên hiệp hội khoá VI gồm 10 đồng chí:

    1- Nguyễn văn Phát
    2- Nguyễn Quốc Uy
    3- Hoàng Bá Tường
    4- Đặng Thị Thu
    5- Dương Khánh
    6- Lê Đình Nam
    7- Lê Ngọc Tạo
    8- Nguyễn Xuân Sang
    9- Nguyễn Ngọc Túy

    10 - Phạm Kim Tân

    C- Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí:

            1- Hoàng Bá Tường - Trưởng ban  

            2- Lê Xuân Dũng - Ban viên  

            3- Hồ Quang Sơn - Ban viên

đ - Ban lãnh đạo 

Chủ tịch:
Ông Nguyễn Văn Phát
Năm sinh: 1961
Tiến sỹ Cơ khí hóa sản xuất Nông nghiệp
Tel: 0913026404, 02373727796
E-mail: 

Phó chủ tịch chuyên trách:
Ông Nguyễn Quốc Uy
Năm sinh: 1959
Cử nhân Văn hóa
Cử nhân chính trị
Điện thoại cố định: 02373 727 793
Điện thoại nhà riêng: 
Di động: 0904102696


Phó chủ tịch kiêm nhiệm:
Ông Nguyễn Ngọc Túy
Năm sinh: 1968
Tiến sỹ 
Chuyên viên cao cấp
Điện thoại cố định: 
Điện thoại nhà riêng:
Di động: 0919553567

D - Cơ quan thường trực Liên hiệp hội gồm 7 cán bộ:

Thường trực: Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký);

Văn Phòng Liên hiệp hội:

1. Ông Lê Xuân Dũng - Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn; ĐT: 02373.720885 fax: 02373.720.885
2. Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng; ĐT: 02373.727.794
3. Bà Đỗ Thị Út - CB Văn thư, lưu trữ; ĐT: 02373.853.656
4. Ông Lê Xuân Trường - Lái xe;

Cơ quan thường trực Liên hiệp hội có các bộ phận sau: Văn phòng, Ban Thông tin và phổ biến kiến thức và Đối ngoại hợp tác quốc tế, Ban Khoa học và công nghệ và Tư vấn phản biện và giám định xã hội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa (Thanhfotec), Đặc san Khoa học Thanh Hóa  Bản tin nội bộ và trang thông tin điện tử (Website).

Đ - Quá trình thành lập và phát triển

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa ( gọi tắt là Liên hiệp hội, Liên hiệp hội Thanh Hóa) được thành lập theo quyết định số 483 TC/UBTH ngày 12 tháng 4 năm 1994 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Liên hiệp hội Thanh Hóa là tổ chức chính trị- xã hội, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học trong tỉnh, được ngân sách tỉnh cấp một phần kinh phí, Cơ quan Liên hiệp hội làm việc (tầng 2 nhà cũ) trong khuôn viên của sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa. Các hội thành viên của Liên hiệp hội được các sở, ban, ngành bảo trợ bố trí phòng làm việc.

Liên hiệp hội Thanh Hóa có cơ cấu gồm: Ban chấp hành LHH, Ban Thường vụ, cơ quan Thường trực LHH, là các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp hội công tác tại cơ quan thường trực, chủ tịch các hội hội thành viên, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, tỉnh Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh, trường Đại học Hồng Đức và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 - Thời gian mới thành lập LHH ( đại hội thành lập năm 1994) có 5 hội thành viên với tổng số gần 8000 hội viên, các hội thành viên chủ yếu ở khối nông lâm nghiệp

- Năm 1998, đại hội bất thường nhằm kiện toàn một bước lãnh đạo LHH, lúc đó  có 13 hội thành viên với gần 18 000 hội viên.

- Năm 2003, đại hội lần thứ 3, số hội thành viên đã đạt số lượng 20 hội, với trên 23 000 hội viên

- Năm 2008, đại hội lần thứ IV, Liên hiệp hội đã có 26 hội thành viên, 5 đơn vị liên kết với trên 19 000 hội viên, trong đó 7293 hội viên có trình độ đại học, trên 760 cao học, 43 tiến sỹ; số đông còn lại là trung cấp và cao đẳng.

- Năm 2013, Đại hội lần thứ V, đến nay Liên hiệp hội có 42 đơn vị, trong đó có 32 hội thành viên, 5 Trung tâm trực thuộc và 5 đơn vị liên kết. Với tổng số trên 22.000 hội viên trong đó có 74 tiến sỹ, 815 thạc sỹ và tương đương và gần 8000 đại học.

- Năm 2019 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Liên hiệp hội có 40 đơn vị, gồm 30 hội thành viên, 5 trung tâm Khoa học Công nghệ trực thuộc,5 đơn vị liên kết với trên 22.853 hội viên, tăng 504 hội viên; số hội viên có trình độ từ Đại học trở lên là 9.704 người, trong đó: 199 tiến sỹ, 1.410 thạc sỹ và tương đương, 8.095 đại học hoạt động tích cực hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong mạng lưới hoạt động khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội có 18 trung tâm. Trong đó 5 trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội, 13 trung tâm trực thuộc các hội chuyên ngành. Mạng lưới hoạt động của Liên hiệp hội đã có ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội như nông nghiệp, công thương, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa, lịch sử, tâm lý, viễn thông.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã 2 lần được Nhà nước tặng Huân chương Lao động: Năm 2004 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2009 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Hiện nay Liên hiệp hội Thanh Hóa được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá là một trong những Liên hiệp hội mạnh./.