Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa (Số liệu cập nhật từ tháng 01/2016 đến nay)

Tên tiếng anh: Thanhhoa Union Of Science and Technology associations (tusta) 
Ngày thành lập: Ngày 12 tháng 4 năm 1994 
Trụ sở: Số nhà 17 đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hóa 
Điện thoại: 02373 853 656 - 02373 720 885
Fax: 02373 720 885 
Email: JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING
Website: tusta.org.vn

A - Đảng đoàn Liên hiệp hội  gồm 3 đồng chí:

1-       Lê Đình Sơn
2-       Nguyễn Xuân Sang 
3-      Lê Giang Ky

B - Ban thường vụ Liên hiệp hội khoá V gồm 9 đồng chí:

1-       Lê Đình Sơn
2-       Phạm Ngọc Lân
3-       Nguyễn Xuân Sang
4-       Lê Giang Ky
5-       Dương Khánh
6-       Phạm Văn Phượng
7-      Trần Văn Hoà
8-      Lê Trọng Hân
9-      Lưu Trọng Quang


C - Ban lãnh đạo

Chủ tịch:
Ông Lê Đình Sơn
Năm sinh: 1955
Tiến sỹ Nông nghiệp
Tel: 0912916454, 02373727796
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Phó chủ tịch chuyên trách:
Ông Nguyễn Xuân Sang
Năm sinh: 1951
Kỹ sư nông nghiệp
Chuyên viên chính
Điện thoại cố định: 02373 727 795
Điện thoại nhà riêng: 02373 850 669
Di động: 0984 176 699


D - Cơ quan thường trực LHH gồm 8 cán bộ:

Hai cán bộ lãnh đạo (Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách);
Ông Lê Xuân Dũng - Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn; ĐT: 02373.720885 fax: 02373.720.885
Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng; ĐT: 02373.727.794
Bà Đỗ Thị Út - CB Văn thư, lưu trữ; ĐT: 02373.853.656
Ông Phạm Kim Tân - Phó chánh văn phòng;
Ông Lê Xuân Trường - Lái xe;

Cơ quan thường trực LHH có các bộ phận sau: Văn phòng, Ban Thông tin và phổ biến kiến thức và Đối ngoại hợp tác quốc tế, Ban Khoa học và công nghệ và Tư vấn phản biện và giám định xã hội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa (Thanhfotec), Đặc san Khoa học Thanh Hóa  Bản tin nội bộ và trang thông tin điện tử (Website).

E - Quá trình thành lập và phát triển

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa ( gọi tắt là Liên hiệp hội, LHH Thanh Hóa) được thành lập theo quyết định số 483 TC/UBTH ngày 12 tháng 4 năm 1994 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Liên hiệp hội Thanh Hóa là tổ chức chính trị- xã hội, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học trong tỉnh, được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí, Văn phòng làm việc (tầng 2 nhà củ) trong khuôn viên của sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa. Các hội thành viên của LHH được các sở, ban, ngành bảo trợ.

Liên hiệp hội Thanh Hóa có cơ cấu gồm: Ban chấp hành LHH, Ban Thường vụ, cơ quan Thường trực LHH, là các đồng chí lãnh đạo LHH công tác tại cơ quan thường trực, chủ tịch các hội hội thành viên, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, tỉnh Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh, trường Đại học Hồng Đức và Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ. 

 - Thời gian mới thành lập LHH ( đại hội thành lập năm 1994) có 5 hội thành viên với tổng số gần 8000 hội viên, các hội thành viên chủ yếu ở khối nông lâm nghiệp

- Năm 1998, đại hội bất thường nhằm kiện toàn một bước lãnh đạo LHH, lúc đó  có 13 hội thành viên với gần 18 000 hội viên.

- Năm 2003, đại hội lần thứ 3, số hội thành viên đã đạt số lượng 20 hội, với trên 23 000 hội viên

- Năm 2008, đại hội lần thư IV, Liên hiệp hội đã có 26 hội thành viên, 5 đơn vị liên kết với trên 19 000 hội viên, trong đó 7293 hội viên có trình độ đại học, trên 760 cao học, 43 tiến sỹ; số đông còn lại là trung cấp và cao đẳng.

- Năm 2013, Đại hội lần thứ V, đến nay Liên hiệp hội có 42 đơn vị, trong đó có 32 hội thành viên, 5 Trung tâm trực thuộc và 5 đơn vị liên kết. Với tổng số trên 22.000 hội viên trong đó có 74 tiến sỹ, 815 thạc sỹ và tương đương và gần 8000 đại học.

Trong mạng lưới hoạt động khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội có 18 trung tâm. Trong đó 5 trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội, 13 trung tâm trực thuộc các hội chuyên ngành. Mạng lưới hoạt động của Liên hiệp hội đã có ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội như nông nghiệp, công thương, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hoá, lịch sử, tâm lý, viễn thông.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh hoá đã 2 lần được nhà nước tặng Huân chương Lao động: Năm 2004 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2009 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hiện nay LHH Thanh Hóa được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá là một trong những Liên hiệp hội mạnh./.