Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội nghị tập huấn " Hoàn thiện hồ sơ sáng tạo kỹ thuật" năm 2012-2013

Thực hiện kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2012-2013, sáng ngày 23 tháng 4 năm 2013 tại hội trường Tỉnh đoàn thanh niên Liên hiệp các hôị khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá, Sở Khoa học và công nghệ, Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp tập huấn hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2012-2013

Tham gia hội nghị có 40 đại biểu là cán bộ Đoàn, các tác giả, nhóm tác giả đã có giải pháp sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực tham gia Hội thi.

Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá” được tổ chức 2 năm một lần, Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch phát động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nhằm hỗ trợ tác giả, nhóm tác giả có  giải pháp dự thi được trình bày và thuyết minh trên giấy, đây là cơ hội để các thí sinh tiếp cận với những thông tin hữu ích về cách thức trình bày ý tưởng sáng tạo và hoàn thiện hồ sơ dự thi theo quy định của thể lệ.

Tại lớp tập huấn, các thí sinh đã được giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như cách thức thuyết minh bài dự thi để đạt chất lượng cao trong cuộc thi.

Hội thi lần này, Tỉnh Đoàn và thường trực ban tổ chức đã hướng dẫn được 45 giải pháp sáng tạo kỹ thuật chất lượng đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh. Theo kế hoạch, nộp hồ sơ dự thi đến hết 30/7/2013

Tin và ảnh Lê Xuân Dũng