Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Câu lạc bộ Lâm nghiệp phát động hội viên tham gia hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2012 - 2013

Câu lạc bộ Lâm nghiệp có số hội viên là đội ngũ trí thức khoa học hiện đang công tác  tại 22 Chi hội trực thuộc từ tỉnh đến các cơ sở, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi và trung du, có tiềm năng hoạt động khoa học rất phong phú và đa dạng, đặc biệt là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và tài nguyên môi trường.

Từ năm 2009 đến 2011 (3 năm), Chi hội Chi cục Kiểm lâm đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt đề tài khoa học “Bảo tồn và phát triển cây dược liệu Thảo quả” tại xã Nam Động - huyện Quan Hoá. Đề tài do sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và Hạt Kiểm lâm Quan Hoá (thuộc Chi hội CLB Kiểm lâm) thực hiện. Sau 3 năm thực hiện, đề tài đã thành công và nghiệm thu tổ chức ứng dụng vào sản xuất. Kết quả của đề tài là luận cứ khoa học khẳng định cây dược liệu Thảo quả là nguồn đặc sản quý có giá trị kinh tế cao của rừng nhiệt đới Thanh Hoá cần được bảo vệ và đầu tư phát triển gây trồng chế biến, phục vụ nhu cầu chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Việc triển khai nhân rộng đề tài đã góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc nghèo huyện Quan Hoá.

Thực hiện chủ trương của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá về phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2012-2013, để phát huy kết quả hoạt động khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội, nhân dịp đầu xuân năm mới Quý Tỵ 2013, Câu lạc bộ Lâm nghiệp đã phát động phong trào thi đua tham gia hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá 2012-2013 với các lĩnh vực chủ yếu là: Nông-Lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường. Hồ sơ tài liệu hướng dẫn hội thi đã được in ấn và gửi đến các Chi hội. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi đến 30-6-2013 để tổng hợp, hoàn thiện nộp về Ban Tổ chức hội thi.

Câu lạc bộ sẽ định kỳ giao ban nắm tình hình và tích cực chỉ đạo thực hiện.

 Khương Bá Tuân