Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Lễ phát động hội thi "sáng tạo kỹ thuật trong ĐVTN Thanh Hóa năm 2012-2013

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở khoa học và công nghệ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa tổ chức triển khai Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật" Thanh Hóa năm 2012-2013; Kế hoạch số 323 – KH/ĐTN, ngày 10/8/2012, của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa năm 2012-2013.

Hôm nay, được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hoá; Tỉnh đoàn -  Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật” trong ĐVTN  Thanh Hoá năm 2012-2013. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của ĐVTN trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh đoàn và liên ngành tổ chức Hội thi, tôi xin trân trọng gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt tới các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ Đoàn và đông đảo các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Qua một thời gian triển khai, Hội thi đã thu hút đông đảo ĐVTN trong tỉnh tích cực tham gia. Nhiều s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p của ĐVTN Thanh Hóa liên tục đạt giải cao tại cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. C¸c gi¶i ph¸p cña §VTN ®· vµ ®ang ®­îc øng dông và mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gãp phÇn lµm lîi cho c¬ quan, ®¬n vÞ hµng chôc tû ®ång.

Tại Hội thi năm 2010-2011, sau khi tuyển chọn ở các đơn vị và nhận giải pháp từ các cơ sở Đoàn và ĐVTN gửi đến, BTV Tỉnh đoàn đã lựa chọn 30 giải pháp tham gia Hội thi cấp tỉnh. Kết quả: có 16 giải pháp đạt giải cao (chiếm một nửa số lượng giải thưởng toàn tỉnh) gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba, 08 giải khuyến khích. 01 Giải nhất thuộc về giải pháp “Xây dựng hệ thống xác thực chữ ký viết tay và ứng dụng trong các giao dịch ngân hàng” của đồng chí Lê Đình Danh và Trần Doãn Minh, cán bộ khoa CNTT Trường Đại học Hồng Đức; 02 giải nhì thuộc về các giải pháp “Sửa đổi hệ thống ghi 2 tự động đổi chiều truyền động nhịp ghi khi không có cảm biến tốc độ máy lạnh” của đồng chí Cao Văn Cường là ĐVTN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và “Phần mềm theo dõi, quản lý, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự” của nhóm tác giả Công an tỉnh…vv. Trong đó 08 giải pháp xuất sắc của ĐVTN tiếp tục được tuyển chọn tham dự Hội thi toàn quốc, và 01 giải pháp đã đạt giải ba toàn quốc. Các giải pháp đã được áp dụng vào lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các đ/c cán bộ Đoàn và các bạn ĐVTN!

Sáng tạo kỹ thuật là một trong những hoạt động luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi. Có sáng kiến phức tạp nhưng cũng có sáng kiến rất đơn giản mà lại rất có lợi…". Hưởng ứng lời dạy của Bác, cùng với việc nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua lao động nhằm khơi dậy trí sáng tạo, phát huy tiềm năng trong mọi đối tượng và trên mọi lĩnh vực.

Để Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật" trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa năm 2012-2013 thu hút đông đảo ĐVTN trong tỉnh tham gia, BTV Tỉnh Đoàn đề nghị BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sớm triển khai Kế hoạch, thể lệ Hội thi và vận động đông đảo ĐVTN tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tham gia đạt hiệu quả cao. Đặc biệt chúng tôi mong rằng, các bạn ĐVTN của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa với vinh dự là nơi được chọn điểm chỉ đạo, phát động Hội thi của BTV Tỉnh đoàn sẽ có nhiều ĐVTN tham gia Hội thi đạt chất lượng cao, đem vinh quang về cho Đảng ủy, BGH nhà Trường, xứng đáng là điểm sáng của phong trào tuổi trẻ sáng tạo toàn tỉnh.

Với ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo liên ngành, tôi xin tuyên bố phát động Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa năm 2012-2013 và kêu gọi ĐVTN trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Hội thi.

Một lần nữa, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn ĐVTN lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!