Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Giao ban Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá (2012- 2013)

Chiều  21 tháng 9 tại Văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật  đã tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát động Hội thi với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

 Tới dự có đại diện các thành viên Ban Tổ chức, Ban thư ký và các đơn vị liên quan trong tỉnh như: Sở Khoa học - Công nghệ, Liên hiệp các Hội KH - KT tỉnh, Đài PT- TH tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ban Dân vận tỉnh uỷ, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, sở y tê, sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Bảo, Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Hội thi chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kế hoạch thời gian Hội thi; công tác hướng dẫn Thể lệ Hội thi và hướng dẫn tác giả lập hồ sơ tham gia Hội thi. Về kế hoạch Hội thi, qua ý kiến phát biểu của các đại biểu đều thống nhất: Đây là Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 7 của tỉnh,  nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội , xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời tôn vinh các tổ chức và cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh tế - an ninh - quốc phòng…

Do đó đối tượng tham gia được mở rộng đến mọi tổ chức, cá nhân ở trong  tỉnh,  không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp, những giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo thể lệ Hội thi như: Công nghệ thông tin, điện tử,viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên - môi trường; y dược; giáo dục - đào tạo; và các lĩnh vực khác.

 Hội nghị thống nhất công tác tuyên truyền, phát hiện các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ tác giả hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi. Đặc biệt là đài phát thanh và truyền hình cần tập trung tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu để mọi cấp, mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của Hội thi, tạo tiền đề cho Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh kết quả cao.

 Lê Xuân Dũng